Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítésének és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadási feladat ellátására az alábbi tartalommal:

Ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Laczkó Gabriella, beszerzési referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú „Riverside wildlife once and today (Folyóparti élővilág egykor és most)” című projektjéhez kapcsolódóan az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítésének és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújításának tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadási feladat ellátására az alábbi tartalommal:

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található földszintes, acélvázas 2-es számú csarnoképület felújítását, valamint a hozzá vezető geológiai tanösvény felújítását szeretné a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megvalósítani a projekt keretében. A felújítás kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 82.000.000 Ft

3. Az ajánlattevő feladata:

„Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyen található, meglévő 2-es számú kiscsarnok korszerűsítése és a hozzá vezető geológiai tanösvény felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatása az EKR rendszerben a pályázati kiírás elvárásainak figyelembevételével:

- a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával a közbeszerzési szakértelem biztosítása,

- az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint az ajánlat(tétel)i dokumentáció ajánlatkérő igényei szerinti elkészítése

- az ajánlat(tétel)i felhívás EKR-ben való közzététele

- közreműködés az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásának megfogalmazásában, azok közbeszerzési szempontból történő felülvizsgálata,

- részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási eljárás jegyzőkönyvének elkészítése,

- az ajánlatok áttekintése és értékelése közbeszerzési szempontból, javaslattétel a hiánypótlásra, az esetleges kizárás, érvénytelenség, eredménytelenség megállapítására,

- az ajánlatokat elbíráló és szakvéleményt készítő Közbeszerzési Bírálóbizottság részére benyújtandó értékelési javaslat elkészítése,

- részvétel az esetleges tárgyalásokon és a tárgyalási jegyzőkönyvek elkészítése, megküldése ajánlattevőknek,

- a bizottság szakvéleményének véleményezése, felülvizsgálata,

- a bizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítése, a bírálati lapok elkészítése,

- az eljárást lezáró döntés megszerkesztése,

- a közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntésének/összegezésének elkészítése, közreműködés annak megküldésében,

- közreműködés a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételében,

- a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződéstervezet, illetve esetleges szerződés-módosítás(ok) elkészítése.

- A közbeszerzési eljárás nyomán létrejött szerződés közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben, illetve az EKR-ben

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a hirdetmények, szerződésmódosítások feladásának költségeit és minden egyéb, az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költséget is.

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A nyertes ajánlattevőnek a feladatai teljesítését a kiviteli tervek kézhezvételét követően azonnal meg kell kezdenie, és a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés véghatáridejéig rendelkezésre állást kell biztosítania. A projekt várható befejezési ideje: 2022. október 31.

6. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.
Ajánlatkérő az SKHU/1902/1.1/037 azonosító számú, RiWild című projekt keretében támogatásban részesült, így a nyertesnek fizetett ellenszolgáltatást a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

8. Ajánlattétel módja: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig postai úton a BNPI címére, vagy e-mailen (titkarsag@bnpi.hu és a projektiroda@bnpi.hu címre) meg kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Kérem, ajánlatában hivatkozzon ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre.

9. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/1.1/037” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (mellékelt nyilatkozat kitöltésével). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy:

o a szerződés teljesítésében részt vevő hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal rendelkezik,

o a közbeszerzési tanácsadó feladatai ellátásához rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással.

- Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell mutatnia a szerződés teljesítésében részt vevő hivatalos közbeszerzési tanácsadót

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva.

10. Egyéb információk:

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégától kaphat további tájékoztatást: Laczkó Gabriella: 30/418-5826; laczkog@bnpi.hu

11. Az ajánlattételi határidő: 2021.03. 19.

Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/545qgZJyLKCz42h

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.


www.skhu.eu


RELATED

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

2022/1. - 5. Ipolytarnóc: our stay in the wilderness

08/23/2022 3:40 PM

Ipolytarnoc; Unser Aufenthalt im Nirgendwo

[26.5.2022- 5.6.2022.; 28.6.2022.-7.7.2022]

Während unseres Freiwilligendienstes wohnten wir insgesamt einen Monat in Ipolytarnóc, einmal Anfang Juni und einmal Anfang Juli. Das Visitorcenter gehört nicht direkt zum Bükk Nationalpark wird aber vom Direktorat mitverwaltet. Wir wohnten in einem der Gästehäuser am Waldrand und hatten immer mal wieder pelzigen Besuch durch den dort lebenden Kater. Unsere Arbeit war etwas anders als im Direktorat, wir saßen nicht im Büro sondern waren meist draußen unterwegs. Bevor wir nach Ipolytarnóc fuhren gab uns Balázs Excel Tabellen über verschiedene Wanderpfade rund um Ipolytarnóc. Unsere Aufgabe war die Pfade abzulaufen, die Infotafeln mit einem GPS-Gerät zu markieren und alles mit Fotos festzuhalten. Anschließend trugen wir alle Auffälligkeiten in den Tabellen zusammen. Eine weitere unserer Aufgaben war etwas sehr besonderes, Ipolytarnóc ist für seine Fülle und Qualität an Fossilien bekannt und noch ist längst nicht alles freigelegt. Wir durften die Ausgrabungen weiterführen und uns selbst als Archäologen versuchen. Die Arbeit machte viel Spaß aber natürlich war auch die Umgebung traumhaft schön. Unsere Unterkunft befand sich mitten im Wald, was wir durch kleine Ausflüge und Spaziergänge nutzen Während unseres zweiten Aufenthaltes fand die Reevaluation statt, mehr dazu können sie im Blogeintrag „Hoher Besuch in Ungarn“ lesen.

Read more