Közös tervezés a Novohrad - Nógrád Geopark területén 2018.07.31. 10:42

A Z.p.o. GeoparkNovohrad – Nógrád Jogi Személyek Társulása (mint szlovák oldali, vezető pályázó) és a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (mint magyar oldali partner) közös pályázatában megjelölt célok megvalósítását a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatása segíti.

A pályázat fő célja az Európai- és Globális Geoparkok Hálózatának tagjaként megjelenő Novohrad – Nógrád Geopark területe integrált fejlesztésének megerősítése, a gazdasági és szociális integráció erősítése a magyar-szlovák határ menti területen - a Novohrad – Nógrád Geopark integrált és fenntartható fejlesztési színvonalának növelése,fejlesztési tevékenységeinek koordinált tervezése és a koncepció partnerhálózati struktúrájának megerősítése és javítása érdekében.

A HUSK 1101/1.5.1/0087 sz. GeoPart - Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád geopark integrált fejlesztése érdekében c. projekt megvalósítására 2014. augusztus 1. és 2015. június 30. között kerül sor. A fejlesztési tevékenységek magas fokú, egységes koordináltsága a Novohrad – Nógrád Geopark, illetve a térség magyar-szlovák határ-menti területén igen hiányos. Nemcsak az egyes szervezetek közötti kölcsönös tájékoztatás és információcsere hiányos, de a régióban tevékenykedők egyes fejlesztéseinek összehangoltsága is a geopark egységes arculatával.
A geopark egy másik sikeres - a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott - pályázata keretén belül kialakítandó partnerhálózatot alkotó szervezetekkel szoros együttműködésben kerülnek kidolgozásra a geopark2014-2020-as időszakra is vonatkozó stratégiai dokumentumai annak teljes területére. Ezek között találhatóak különböző auditok - helyzetfelmérések, fejlesztési stratégia a terület kezelési tervével, marketing terv és megvalósíthatósági tanulmányok.
A fentiek okán az érdekelt szektorok a korábbinál közvetlenebb módon kerülnek bevonásra, így az önkormányzatok, civil és vállalkozói szféra, állami és területi szakintézmények főként a természetvédelem, oktatás, térségfejlesztés és turizmus területén. A geopark fenntartható fejlesztése érdekében szükséges javítani és fejleszteni partnerhálózati kapcsolatait, amely a jövőben biztosítékul szolgál a fejlesztések koordinált és integrált tervezésénél. A geopark fejlődése rámutatott, hogy egységes, közös akaratot és döntéseket tükröző dokumentumok nélkül nehezen valósíthatóak meg közös fejlesztési tevékenységek.
A tevékenység előnye, hogy nemcsak felhalmozza az információkat, elképzeléseket, hanem interaktív módon, első kézből származó, közvetlen javaslatokkal erősíti a geopark fejlesztési elképzeléseit, egyben szélesíti, rendszerszintre emeli annak partnerhálózatát. Ezen felül új, határon átnyúló partnerségek alakulnak ki, illetve már meglévő szakmai kapcsolatok mélyülnek el, amelyek a jövőben közös térségfejlesztési tevékenységeket generálhatnak majd – akár a lesopark függetlenül is a partnerek között.


Kapcsolódó