Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 70 POI pont felvételének és leírásának elkészítésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan .

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Tóth László pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 70 POI pont felvételének és leírásának elkészítésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A nyertes pályázó feladata a Bükk-vidék Geoparkból és a Novohrad-Nógrád Geoparkból és az újonnan kialakított tanösvényről együttesen 70 látványos geológiai- és kulturális érték (geotop) röviden POI (Point of Interest) pont rögzítése, leírása. A 70 POI pont kiválasztása és leírása a külső szakértővel együttműködve történik. A kiválasztása a láthatóság, a geológiai értékek, a kulturális értékek alapján történik. Az egyes pontokhoz fotó és maximum 1500 karakteres rövid leírások készülnek.

Az árajánlat tartalmazza az alábbi feladatokat:

· 70 POI pont (geológiai- és kulturális értékek) helyének rögzítése koordinátával

· pontonként 1500 karakteres leírás 3 nyelven (magyar, angol, szlovák)

· pontonként legalább egy jó minőségű fotó készítése. 16:9 (4.608x2.592) képaránnyal. (A fotó tulajdonjogát a nyertes pályázónak át kell ruháznia a megrendelőnek)

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A Bükk-vidék Geopark és Novohrád-Nógrád Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2021.06.30.

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

- A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az elkészült dokumentáció e-mailen és elektronikus adathordozón átadásra kerül az ajánlattevőnek

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTuristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.04.09.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

12. Egyéb információk:

- Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

- Tóth László: 30/355-5250; tothlp@bnpi.hu

Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu

- Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Térképek

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/VmOAkzEEpQDDJLC

o Költségtábla

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/DlPPoC67giDFHqA

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd


Az ajánlattételi felhívás pdf változatban.