Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Határon átnyúló tanösvény kialakításának az elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Tóth László pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Határon átnyúló tanösvény kialakításának az elvégzésére a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A projektben határon átlépő túraútvonalat hozunk létre Petrovce és Domaháza község között, két meglévő turistaút összekötésével. A vállalkozó feladata az új túraútvonal szakasz kialakítása a határ magyar oldalán. Körülbelül 2,5 km túraútvonalat kell kijelölni és felfesteni, továbbá 2 tájékoztató táblát és egy pihenőhelyet kialakítani. A pihenőhelyen is sor kerül információs tábla elhelyezésére. A tájékoztató táblák megvalósítása a külső szakértővel együttműködve történik!

Az árajánlat tartalmazza az alábbi feladatokat:

· kb. 2,5 km túraútvonal kijelölése, nyomvonal takarítás (2021 szeptemberi hónapban van lehetőség a szükséges cserjeirtás elvégzésére)

· turistajelzések felfestése a kijelölt túraútvonalon

· 2 db 70x100 cm-es tájékoztató tábla elhelyezése a túraútvonalon, 3 nyelven (magyar, angol, szlovák)

· 1 db pihenőhely kialakítása (esőház, asztal, 2 pad) egy információs táblával.

INFORMÁCIÓS TÁBLÁK ÉS ESŐHÁZ:

1) A látogatók számára 3 nyelven (magyar, szlovák, angol) összesen 3 db információs tábla kihelyezése. A táblák paraméterei: A-típusú – 70 x 100 cm

2) Az árajánlat tartalmazza a szövegszerkesztést, fordítást, nyomtatást, műanyag alaplapra, táblaszerkezete készítését és kihelyezését. Az információs táblák tartalmára vonatkozó témakörök adottak, azonban az egyes táblák pontos tartalma és a kihelyezési helyszínek koordinátáit később egyeztetjük a nyertes pályázóval.

3) Összesen 2 db A-típusú tábla tartószerkezet (egy deklis) legyártása, felületkezelése, valamint a későbbiekben megadott koordináták szerinti kihelyezése/kiépítése, továbbá táblatartó szerkezetenként 1 db A-típusú – 70 x 100 cm – információs tábla rögzítése.

4) Összesen 1 db esőház legyártása. A ház két oldalán nyitott, 3,29x1,65 m alaprajzi tengelyméretű, fedett építmény. A másik két oldalon terepszinttől mérten kb. 1 m magasságig nyitott, a fölött a tetőt fogadó szelemenig deszkával borított „zárt” oldalfal elrendezésű. A „zárt” oldalfalakon helyezhető el az információs tábla, illetve ezen „falak” mentén helyezhetők el az ülőpadok. Az információs tábla mérete: A-típusú – 70 x 100 cm

5) A gyártás alapjául szolgáló műszaki leírást mellékeljük.

3. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak): A Bükk-vidék Geopark területe

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

2021.09.31.

Az ajánlattevő előteljesítést elfogad.

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy árajánlatát tételenként megbontva megküldeni szíveskedjen, hogy lehetőség legyen részszámla kiállítására.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTuristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe: ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, illetve az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő: 2021.04.07.

10. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (EUR);

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (EUR);

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (EUR);

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) valamint a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót, alvállalkozó bevonásáról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva

11. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

12. Egyéb információk:

- Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Tekintettel a rövid ajánlattételi határidőre, kérjük, hogy ajánlatukat a

projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

Tóth László: 30/355-5250; tothlp@bnpi.hu

Laufer Zsanett: 30/ 812-3047; lauferzs@bnpi.hu

- Mellékletek:

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Műszaki leírás – esőbeálló

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/CFgsMlmblhDPAl6

o Műszaki leírás – információs táblák

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/80IVMBcmKy0dZ4R

o Térképek

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sOCN5tishNp2K6s

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/0vpVncdGxegIGaA

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/wwMluKU36o5FRfe

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

o Költségtábla

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/4hGTBPArkVUwcx9

Az ajánlattételi felhívás pdf formátumban.