A Novohrad-Nógrád Geopark - szervezet

A geoparkunk működésével kapcsolatban sok érdeklődés érkezik hozzánk, így most röviden szeretnénk bemutatni hogyan és kik is irányítják a Novohrad - Nógrád Geoparkot.

Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.:
ügyvezető elnök: Dr. Oláh Péter
irodavezető: Drexler Szilárd

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád:
ügyvezető elnök: Ing. arch. Erika Anderková
irodavezető: RNDr. Jozef Puntigán

A szervezeti struktúra változásai az elmúlt időszakban: 2010. november 17-től a korábbi Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. név helyett már - az ingerregionalitást ezzel is jelezve - Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft-ként működött a szervezet. A szlovák és a magyar oldalak összetartozását és elválaszthatalanságát jelezvén az ügyvezetés módja is megváltozott.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (HU) 2011. február 14-én a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben meghirdette, hogy a Novohrad - Nógrád Geopark (elnevezés és a hozzá tartozó logo) védjegye felett a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (HU) rendelkezik. A z.p.o. Novohrad - Nógrád (SK) a szlovák oldali illetékes szerveknél szintén megtette a bejelentést, melynek következtében az év első felétől kezdődően szintén rendelkezhetnek a Novohrad - Nógrád Geopark (elnevezés és a hozzá tartozó logo) védjegye felett.

Novohrad - Nógrád Geopark
Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
Novohrad- Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ
Székhely és cím: 3100 Salgótarján, Eresztvényi út 6.
telefon: +36 32 423 303
e-mail: info@nngeopark.eu