A Novohrad-Nógrád Geopark - szervezet

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark a világ első, már alapításában is országok közötti, határon átnyúló geoparkja. Irányító testülete szlovák és magyar szervezetek képviselőiből áll.

A szlovák-magyar Novohrad - Nógrád Geopark magyar oldali székhelye s egyben közös nemzetközi központja Salgótarján - Eresztvényben, szlovák oldali székhelye Füleken van.

Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.:
ügyvezető elnök: Budavári Valéria
Magyar oldali koordinációs bizottsági delegált: Szarvas Imre

Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád:
ügyvezető elnök: dr. Agócs Attila
Z.p.o Geopark Novohrad-Nógrád
986 01 Fiľakovo, Podhradská ul. 14.
irodavezető, szlovák oldali koordinációs bizottsági delegált : György Balázs

A szervezeti struktúra változásai az elmúlt időszakban: 2010. november 17-től a korábbi Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. név helyett már - az ingerregionalitást ezzel is jelezve - Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft-ként működött a szervezet. A szlovák és a magyar oldalak összetartozását és elválaszthatalanságát jelezvén az ügyvezetés módja is megváltozott.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (HU) 2011. február 14-én a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben meghirdette, hogy a Novohrad - Nógrád Geopark (elnevezés és a hozzá tartozó logo) védjegye felett a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (HU) rendelkezik. A z.p.o. Novohrad - Nógrád (SK) a szlovák oldali illetékes szerveknél szintén megtette a bejelentést, melynek következtében az év első felétől kezdődően szintén rendelkezhetnek a Novohrad - Nógrád Geopark (elnevezés és a hozzá tartozó logo) védjegye felett.

Novohrad - Nógrád UNESCO Globális Geopark
Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
Novohrad- Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ
Székhely és cím: 3100 Salgótarján, Eresztvényi út 6.
telefon: +36 32 423 303
e-mail: info@nngeopark.eu

Szervezeti ábra: