Integritás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság elkötelezett az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon a közbizalom erősítése érdekében közérdekű bejelentőrendszer került kialakításra, amely segítségével a közérdekű bejelentők szóban, írásban elektronikus úton és telefonon, hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a közérdek sérelmére elkövetett, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot érintő, korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A bevezetett közérdekű bejelentőrendszer biztosítja a közérdekű bejelentő védelmét, a hátrányos jogkövetkezmények nélküli önkéntes bejelentési lehetőséget.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság külön, erre a célra fenntartott telefonos bejelentővonalat üzemeltet, a bejelentők és az ügyfelek érdekeit és védelmét szem előtt tartva.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyfelei és munkatársai a közérdekű bejelentéseiket akadály nélkül megtehetik a bejelentőrendszer segítségével, ha korrupciós kockázatról, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetőségéről szereznek tudomást, így például: hivatali vesztegetés gyanújáról, hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról, befolyás vásárlásának gyanújáról, befolyással üzérkedés gyanújáról, közhatalommal való visszaélés gyanújáról, közpénzzel való visszaélés gyanújáról, vagy az etikai szabálytalanságok esetében.

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon Dr. Barta Levente integritás tanácsadó fogadja.

Írásban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Integritás 3301 Eger Pf.: 116. címre történő megküldéssel tehető bejelentés.

A szóbeli bejelentések fogadása az Eger, Sánc utca 6. szám alatti címen történik.

E-mailben a integritas@bnpi.hu címen tehető bejelentés.

Telefonon a 36/411-581/126 számot hívhatják a bejelentők.


Integritás szabályzat letöltése


A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjéről és az integritás tanácsadásról szóló eljárásrendjét a KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK-nál ismerhetik meg.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság integritás tanácsadója és elérhetősége:

Dr. Barta Levente- integritás tanácsadó

cím: 3304 Eger, Sánc utca 6.

telefon: 36/411-581/206

e-mail: BartaL@bnpi.hu