Novohrad-Nógrád Geopark Eresztvényi Látogatóközpont által szervezett programok, koordinált tevékenységek 2018-ban 2019.01.15. 11:00

Beszámoló 2018 eseményeiről

A Novohrad - Nógrád Geopark, az Európai Geopark Hálózat és az UNESCO Globális Geopark Hálózat első, kezdettől fogva nemzetközi (határon átnyúló) geoparkja. Bolygónkon számos olyan terület található, amely feltárja a tudomány és a nagyközönség számára Földünk 4,6 milliárd éves történetének fejezeteit, nyomait. A geoparkban több, földtudományi szempontból jelentős emlék maradt fenn, melyek egyben lenyűgöző látványt is nyújtanak.

A geoparknak Füleken és Salgótarjánban található látogatóközpontja. A salgótarjáni, vagyis az eresztvényi látogatóközpont szervezte a geopark magyarországi területén a 2018-as tevékenységet. Látogatóközpont feladatán túl oktató- és irányítóközpontként is működött az intézmény.

Az Eresztvényi Látogatóközpont az év 363 napján változatos szolgáltatásokkal várta az érdeklődőket.

A látogatóközpontot 2018-ban mintegy 36 ezer látogató kereste fel személyesen, legalább 500 esetben válaszoltunk telefonon és e-mailben a kérdésekre. Hírlevelünket több mint 300 érdeklődőnek küldjük ki.

2017-hez képest (15 ezer látogató) ez egy jelentős, 2,4-szeres növekedés, amely egyértelműen arra utal, hogy a látogatóközpont ismertsége növekszik és egyre nagyobb szerepet kap a helyi rekreáció és az ökoturizmus, geoturizmus fejlődésében.

Megkérdőjelezhetetlen tehát a szerepünk a turizmus növekedésében a helyi rekreációs igények színvonalas kiszolgálásában.

A látogatószámot a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek kiadott nyugták alapján mértük. Kezdetben napi számlálást végeztünk, amelyet összevetettünk a kiadott nyugták számával. Mivel családok, csoportok érkeznek hozzánk, ezért nagyon pontos becslésnek bizonyult, ha a napi nyugták számát beszoroztuk hárommal, így megkapva az adott napi látogatószámot.

Gyakorlatilag az év minden napján nyitva voltunk, 30 rendezvényt szerveztünk és közreműködtünk számos rendezvény megvalósításában. Voltak túráink, koncertjeinek,előadásaink. Rendezvényeink 90%-a az ismeretterjesztésről is szólt.

2018-tól mi töltjük be a Tourinform iroda szerepét Salgótarjánban.

2018-tól az eMagyarország pont átalakult Digitális Jólét Program Ponttá. Szolgáltatásaink így kibővültek ingyenes WIFI-vel, amelynek lefedettsége a játszótérre is kiterjed.

Hozzájárulás a fenntartáshoz

Az eresztvényi létesítmény a geoparki szervezet irányító központja is, számtalan egyéb funkcióval és feladattal. Az épületet és a geoparkhoz kapcsolódó egyéb egységeket (Geocsodák háza, Tarjáni Gyermektábor) egy nonprofit kft. üzemelteti. Ezek közül egyedül az eresztvényi központ van a kft. tulajdonában.

A geoparki tevékenység egy jelentős része ingyenes szolgáltatás. Ilyen pl. a turisztikai tanácsadás, programszervezés és jelentős arányban az ismeretterjesztés. Állami támogatás hiányában pályázatokból és a jelentős önkormányzati támogatás segítségével sikerül a feladatainkat megoldani, de törekszünk saját bevételekre is. A látogatóközpont munkatársai szakértő feladatokat is ellátnak különböző projektekben és az épületben működik egy shop (választékunk 50%-át helyi termékek teszik ki), büfé.

A látogatóközpont szolgáltatásai látogatószámot is növelnek, de a tevékenységünk fenntartásához is hozzájárulnak. Ebben a tekintetben az üzletpolitikánk a jó ár-érték arányú, minőségi szolgáltatás.

Az itt nyújtott szolgáltatások azonban többet jelentenek, mint pusztán pénzügyi bevételeket. Ismertséget, népszerűséget, társadalmi beágyazódást, látogatószámot növelnek, brandépítést támogatnak, marketing tevékenységet jelentenek, hozzájárulnak a helyi termékek népszerűsítéséhez, végső soron egy komplex rendszer részei, amelynek eredménye a medvesi turizmus fejlődése és színvonalas kiszolgálása.

Szolgáltatásaink, tevékenységeink 2018-ban

 • Ökoturisztikai programok szervezése
 • Ismeretterjesztés
 • Kulturális, szabadidős programok szervezése
 • Szemléletformálás
 • Vidékfejlesztés (helyi termelők, termékek népszerűsítése)
 • Hálózatépítés (hazai, nemzetközi)
 • Geopark irányító feladatainak ellátása
 • Szakértői munka, tanácsadás
 • Tourinform feladatok ellátása
 • Kutatóközpont szerepkör
 • Túravezető tevékenység
 • Egyéb programszervezés (pl.céges, családi programok)
 • Shop és büfé üzemeltetése
 • Együttműködés térségi szereplőkkel
 • Marketing tevékenység
 • Rendezvényszervezés (családi nap, fotós maraton)
 • Teljesítménytúra szervezés
 • Térségi kezdeményezések támogatása (eszközökkel, berendezésekkel)
 • Study Tour szervezés újságíróknak
 • Medvesi Fotós Maraton
 • Geopark Családi Nap
 • Tájképvédelmi tevékenység (Távközlési torony felépítésének megakadályozása)
 • Helyi óvodák és iskolákkal szoros együttműködés
 • Környezettudatos nevelés

Határon átnyúló hatás

Örömmel látjuk, hogy részben tevékenységünk révén is egyre erősödik, illetve mérhető a határon átnyúló turizmus, ami tulajdonképpen a közös geoparkunk egyik legfontosabb küldetése. 2018-ban napi rendszerességgel jelentek meg Eresztvény térségében szlovákiai látogatók, egyénileg és csoportosan is. Kifejezetten megugrott a nem magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok száma és megjelentek cseh és lengyel turisták is a térségben.

A Medvesi Fotós Maratonnak is köszönhetően megélénkült az érdeklődés a Medvesalja és Fülek térsége iránt. 2018 második felében több (magyar) látogatónk számolt be arról, hogy a napokban meglátogatta ezt a vidéket vagy oda készül.

Sokszorozó hatás

Az eresztvényi látogatóközpont Salgótarján északi régiójában található, a Medves vidékén. Az elmúlt három évben már megjelentek olyan helyi törekvések, amelyek a városrész programjait színesítik és részben vagy egészben a látogatóközpont programjai is ösztönözték azok megvalósítását. Ez a folyamat 2018-ban is érezhető volt.

Térségi hatás a turizmusban

Tapasztalataink szerint a látogatóközpont térségi hatása 30-40 km körön belül érzékelhető, tervezhető. A turisták sokszor csak egynapos kirándulásokra jelennek meg, de jellemzőnek mondható már a 2-3 napos hétvégi látogatások. Az iskolai szünetekben, hosszú hétvégéken a többnapos látogatás is növeli a vendégéjszakák számát a térségben.

A salgói vár, somoskői vár és a Medves-fennsík vonzereje miatt ezekben az időszakokban kb. 30-40 km-es körből is megjelennek a látogatóközpontban látogatók, érdeklődők (Sámsonháza, Pásztó, Szurdokpüspöki, mátrai üdülőterületek, Fülek és környéke stb.).

A Medves vidékén tartózkodók pedig jellemzően ezen a körön belül szeretnének további programokat igényelni, így részükre kifejezetten ajánljuk Fülek, Szécsény, Pásztó, Ipolytarnóc és a Medvesalja környékét.

A látogatóközpont térségi szerepvállalásában nagy lehetőség van.

A Salgótarjánba érkező látogatók nagyrésze ellátogat az eresztvényi látogatóközpontba, jóformán Salgótarján fő attrakciójává vált Eresztvény és bővebb térsége a Medves-vidék, így elmondhatjuk, hogy a város arculatának fontos alkotóeleme a geopark magyarországi központja és annak szolgáltatásai.

Vidékfejlesztés

A geopark két ország területét érintő térségfejlesztési egység, amely több mint hetven település közigazgatási határát érinti. Nonprofit szervezetként nem állnak folyamatosan rendelkezésünkre azok az erőforrások, amelyek lehetővé teszik, hogy a térségfejlesztésben jelenleg erős szerepet vállaljunk, de a geopark brand erősítésével és a turizmus népszerűsítésével eszközöket adunk a döntéshozók kezébe. A Modern Városok program keretében pl. Salgótarján és térsége 22 milliárd forintos ígérvényt kapott a geopark turisztikai fejlesztésére.

A térségből érkező szervezetek és önkormányzatok, intézmények együttműködési igényeit nem utasítjuk vissza.

Egyre növekvő hangsúlyt fektetünk a helyi termelők támogatására, a helyi termékek népszerűsítésére. Rendezvényeinken helyet adunk a helyi termelőknek, igyekszünk termékeiket egyéb szolgáltatásaink körében is felhasználni, népszerűsíteni. A shopunkban megvásárolható termékek több mint 50%-a helyi termék.

Beszterce tér

Külön kiemeljük a salgótarjáni beszterce térhez kapcsolódó szakértői tevékenységünket, mert ez kiváló példája az olyan értékteremtő fejlesztéseknek, ahol a geopark, tájvédelem, természetvédelem gondolata megjelenik egy városi térben.

A tér felújításában szakértőként vettünk részt és három tanösvény kialakításához adtunk tanácsot.

Felülvizsgálat

Az UNESCO Globális Geopark hálózatának tagjaira négyévenként felülvizsgálat vár, melynek során elbírálják, hogy a geopark továbbra is megőrizheti-e a globális geopark hálózati tagságát. A felülvizsgálat érdekében szakértőket jelölnek ki, akik helyszíni szemlét tartanak az adott geoparkban.

Az UNESCO által kijelölt szakértők, név szerint prof. Ibrahim Komoo és dr. Henning Zellmer július 25. és 28. között tartották helyszíni bejárással összekötött ellenőrzésüket a Novohrad–Nógrád Geoparkban.

Az ellenőrök a program során számos földtani objektumot és egyéb geoparki helyszínt kerestek fel, helyi dolgozókkal, önkormányzati képviselőkkel találkoztak és turistákkal is beszélgettek. A Novohrad–Nógrád Geopark szakértőivel, munkatársaival partneri viszonyt alakítottak ki.

Az ellenőrök az UNESCO-nak elküldött dokumentációt is felhasználva augusztus végéig elkészítették zártkörű jelentésüket, melyhez ajánlásokat is csatoltak.

Kapcsolatok, együttműködések, közös programok

Térségi

 • Pásztói Múzeum
 • Kubinyi Ferenc Múzeum
 • Dornyay Béla Múzeum
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
 • Ipoly Erdő Zrt.
 • Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
 • Fülek Város Önkormányzata
 • Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád - szlovák geopark szervezet
 • Medvesaljai Kistérségért Egyesület
 • Zöld Út Természetjárók Egyesülete
 • Tarjáni Szabadidősport Klub
 • Salgótarjáni Dornyay SE
 • Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület
 • 4 Birtok
 • Abigél Egyesület
 • Hazai
 • Magyarhoni Földtani Társulat
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Magyar Geopark Bizottság
 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
 • OLYMPUS Magyarország
 • Manfrotto Magyarország
 • Herbaland
 • Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
 • Futapest Klub
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Nemzetközi

 • UNESCO Európai Geopark Hálózat
 • UNESCO Globális Geopark Hálózat
 • ADESPER (ES)
 • Subbetica Geopark (ES)
 • For.es (IT)
 • OZ Greenwill (SK)
 • Bukaresti Egyetem Geológiai Kara (RO)
 • Geopark Zelezné hory (SK)
 • Nezisková Organizácia Barbora (SK)


Nemzetközi projekt

Geotur, kompetenciák érvényesítése és elismertetése a geoturizmusban, címmel indult el spanyol kezdeményezésre, az Erasmus+ program keretén belül egy nemzetközi projekt, melyben a Novohrad-Nógrád Geopark is szerepet vállal.

A projektben egy spanyol egyesület az Adesper, az anadalúziai környezetvédelmi bizottság geoparkokért felelős osztálya, egy olasz egyesület a For.es, és a Bukaresti Egyetem Geológiai Kara mellett megkeresték a Novohrad-Nógrád Geoparkot is.

A program célja egy európai szintű nemzetközi szakképesítési egység kidolgozása és a nemzetközi oktatási rendszerbe illesztése.

Önkéntes hálózatunk

A Visegrádi Alap támogatásával valósult meg a Geopark Ambassador programunk, amelyet 2018 év elején fejeztünk be. A program célja az volt, hogy olyan önkénteseket toborozzunk és képezzünk ki akik tevékenységükkel segítik a geoparki munkát, terjesztik a geoparki szellemiséget a környezetükben.

Mintegy 30 önkéntes került az adatbázisunkba a program után, de az év során többen is segítették önkéntesként a programjainkat.

Az önkéntesek fontos társadalmi hátteret biztosítanak a számunkra.


Turisztikai szolgáltatásunk jellege

A fenntartható turisztikai használatban hiszünk, a minőségi ökoturizmusban.

Tevékenységünk és a fenntarthatóság

Társadalmi

A Geopark és az Eresztvényi Látogatóközpont brand építésével az volt a célunk, hogy egyre több helyben élőben rögződjenek ezek a pozitív márkák. A brandépítés együtt járt olyan rendezvényekkel, programokkal, amelyek során igyekeztünk kitűnni a térségi kulturális és turisztikai programok sorából.

Végső soron az a célunk, hogy minél több ember megismerje a tevékenységünket, meghallgassa a táj változatosságával, értékeivel kapcsolatos üzenetünket, hogy minőségi szolgáltatásokhoz jusson hozzá, hogy segítsük rekreációs törekvéseiket.

Más programjainkkal (pl. fotós programok) pedig lehetővé tesszük, hogy pl. a közösségi médiában ők is kinyilvánítsák kötődésüket, büszkeségüket a tájjal kapcsolatban.

Mindezek a folyamatok a geopark és a látogatóközpont ismertségét, társadalmi támogatottságát növelik. E folyamatoknak a sokszorozó hatása a turizmus növekedésében, a politikai és pénzügyi fenntarthatóság növelésében is jelentkezik.

Politikai

Úgy érezzük, hogy a programjaink, társadalmi támogatottságunk, eredményeink hatására a munkánk minden politikai oldal esetében kedvező reakciót váltott ki. A helyi politikától nagy mértékben függő tevékenységek hosszú távú tervezéséhez elengedhetetlen azoknak a szereplőknek a meggyőzése, akik döntéshozóként is szerepet vállalnak az adott tevékenység, esetünkben a geopark erkölcsi, anyagi támogatásában, élvezik sikereit, vállalják a vele járó kockázatokat.

A geopark sikere valamilyen mértékben minden térségi politikai szereplő sikere is, már a geopark erkölcsi támogatása is egy hosszú távú befektetés lehet.

Pénzügyi

Igyekszünk saját bevételekkel is támogatni tevékenységünket. Az Eresztvényi Látogatóközpontban működő shop és kávézó a turisztikai szolgáltatáson túl ezt a célt erősíti.

Ezen felül szakértőként veszünk részt különböző projektekben.

2018 év végén indult el egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló pályázat, amely az elkövetkező két évben hozzájárulhat pénzügyi fenntartásunkhoz is.

A pénzügyi fenntartáshoz legnagyobb mértékben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata járul hozzá.

Ökológiai

Tevékenységünk jelentős része alapvetően ökoturisztikai programszervezés. Programjaink szervezése során igyekszünk a természeti-, táji értékeket megvédeni. Minden programunkon hangsúlyos szerepet kap a szemléletformálás, környezeti nevelés. Nagyobb rendezvényeinket minden esetben hatósági engedélykérés előz meg.

Együttműködünk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával.

Az üzemi hulladékot szelektíven gyűjtjük, igyekszünk a szolgáltatásunkban előtérbe helyezni a komposztálható, lebomló termékeket (pl. komposztálható szívószálat adunk).

Helyi termékeket kínálunk a shopunkban.

Részt vettünk

 • Nemzetközi Dixieland Fesztiválon Salgótarjánban
 • Pont Itt Partyn Salgótarjánban
 • Megyenapon Érsekvadkerten
 • Földtudományos Forgatagon Budapesten


Rendezvényeink, együttműködésben megvalósuló programok

 • Ambassador képzés (Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógráddal közösen)
 • Vízes Élőhelyek Világnapi túra
 • Farsangi bütykölde Eresztvényben
 • Katona Csaba előadása, a 4Birtok és a Food Maffia bemutatkozása
 • Herceg-kő túra
 • Március 15. a Salgó várban (Salgóbányai Baráti Körrel)
 • Madarak és Fák Napja területi döntő (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen)
 • Húsvéti túra és játszóház Eresztvényben
 • Föld napi túra
 • Autizmus Világnap a Salgói várban (Abigél Közhasznú Egyesület szervezésében)
 • Study Tour (Magyar Újságírók Országos Szövetségével szerveztük)
 • Ravasz-lyuk túra
 • Eresztvényi este - Orbán Zoltán előadása + Bakos Özséb koncert
 • Nowathlon (Tarjáni Szabadidősport Klubbal együttműködve)
 • Olympus Medvesi Fotós Maraton
 • Geopark Családi Nap
 • Boggie @Salgótarján
 • Eresztvényi Este - Hármashangzat koncert - Szentjánosbogár túra
 • Herbaland szakmai műhely - Gyógy- és fűszernövényes nap - mindenkinek (NSKI Herbaland szlovák-magyar Interreg projekt)
 • Bazalt Teljesítménytúra (Tarjáni Szabadidősport Klub, ZUTE, geopark közös szervezés)
 • Szilváskő Konferencia
 • Geoparki Portya (Nógrád Megyei TIT-tel közösen)
 • Geotóp Nap (Magyarhoni Földtani Társulattal közösen)
 • Boggie @Unplugged Lemezbemutató
 • Beszterce tér átadó túra
 • Mikuláskereső túra
 • Herbaland II., gyógynövényes nap (NSKI Herbaland szlovák-magyar Interreg projekt)
 • Karácsonyi készülődés Eresztvényben
 • Extrém Teázó a Medves-fennsíkon

Kapcsolódó