Kollégánk ma megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet - ezúton is gratulálunk! 2019.08.16. 12:33

Gasztonyi Éva geológus kollégánk 2019. augusztus 16-án a köztársasági elnöktől vehette át sokéves áldozatos munkája köszöneteként a Magyar Ezüst Érdemkeresztet .

Gasztonyi Éva geológus 1995-től 2004-ben történt nyugdíjazásáig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztályvezetőjeként látta el sokrétű feladatait. Földtani értékmegőrzési és tájvédelmi feladatain túl ekkor még hozzá tartoztak a nemzetipark-igazgatóság környezeti nevelési és ökoturisztikai feladatai is, melyek irányításában és végrehajtásában is jelentős szerepet vállalt – tanösvények, kiállítási anyagok létrehozása fűződik nevéhez.

Fentieken túl az igazgatóság hatósági-szakhatósági engedélyei elkészítésének, kiadásának irányítása és megírása is feladatkörébe tartozott (például környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek, védett területeken szervezett túrák, bányakapitánysági engedélyezési eljárások, vízjogi létesítési engedélyek).

Irányítása alatt indult el az igazgatóság működési területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölése, a közhiteles nyilvántartások elkészítése, a forráskataszterezés, a földtani és táji értékek, a kunhalmok és földvárak, a tájérték-kataszter, valamint a földtani alapszelvények felmérése és nyilvántartásba vétele, a barlangok kataszterezése és kezelési terveinek elkészítése.

Munkája során mindig törekedett az ügyfelekkel való korrekt kapcsolattartásra, az előzetes egyeztetések megtartására, közösen előnyös megoldási lehetőségek megtalálására, ennek eredményeként a természeti értékek megóvása mellett a természetvédelmi szakigazgatási, értékmegőrzési tevékenység elismertsége is növekedett.

Számos mintaértékű geológiai tanösvényt tervezett és alakított ki (Szarvaskői geológiai tanösvény, Parád, Ilona-völgyi geológiai tanösvény), ezekhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat szerkesztett.

Több tucat geológiai bemutatóhely kialakítása köthető nevéhez elsősorban Nógrád-megyében, számos ezek közül azóta a világ első határon átnyúló geopoarkja, a Novohrad-Nógrád Geopark nevezését és későbbi UNESCO geoparkként történő elismerését is megalapozta. Ezek a terepi bemutatóhelyek a mostani geopark látógatópont-hálózatának alappillérei lettek.

A földtani értékek elhivatott szakértőjeként, tervező-mérnökként több új technológiai módszert tervezett és dolgozott ki ezek megőrzéséhez és bemutatásához, szakmai tudását típustervekben, ismeretterjesztő kiadványokban osztotta meg.

Hivatali munkája mellett természetvédelmi civil szervezetek létrehozásában, programszervezésében és a terepi munkavégzésében is aktív szerepet vállalt, melyet a mai napig aktívan folytat. Jelentős szereppel bír a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén megtalálható földtani értékek megőrzésének és bemutatásának elméleti és gyakorlati, terepi feladatainak ellátásában.

A Földtani Örökségünk Egyesület aktív tagjaként a földtani értékmegőrző táborok szervezésében, az ott végzett munka irányításában és végzésében oroszlánrészt vállalt. Éveken keresztül szervezett táborokat az azóta hungarikummá és védetté vált kaptárkövek megóvása, természeti környezetük helyreállítása, pusztulásuk megakadályozása érdekében. Ebből a tevékenységből nőtt ki a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, melynek egyik létrehozója és vezetője volt (A 2010. évben kiírt nemzeti tájdíj pályázat első helyezett pályaművét később ez az egyesület nyerte el „A Bükkalja kiemelkedő természeti- és kultúrtörténeti értékeinek védelme” című pályázatával, így hazánkat az egyesület képviselhette az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán).

Számos cikk, könyvfejezet, monográfia részlet, kiadvány, tanösvény-ismertető füzet szerzője valamint lektora (ilyen a szakmai alapműnek számító „A Hogyan építsünk tanösvényt? A tanösvények létesítésének elmélete és gyakorlata”, /1999/ című könyv, melynek szakmai lektora volt).

2009. óta a Bükki Nemzeti Park Tanács tagja, egy időben elnöke.

Aktívan részt vett az igazgatóság 2007-2013 pályázati ciklusban, a Környezet és Energia Operatív Program pályázati kiírásain elnyert projektjeinek elkészítésében, tervezésében, megvalósításában és menedzsmentjében, valamint a 2007-2013 pályázati ciklus Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül elnyert pályázatainak az elkészítésében, tervezésében és benyújtásában. A pályázatok szakmai tartalma gyakorlatilag az igazgatóság teljes működési spektrumát felöleli. Ide tartoznak az alföldi, valamint domb- és hegyvidéki vizesélőhelyek, rétek, gyepek, fás legelők, védett erdők rekonstrukcióját biztosító projektek, a földtani valamint kulturális értékmegőrzési és bemutatási (barlangok, földtani alapszelvények, kunhalmok, földvárak) pályázatok, a fajmegőrzési programok (nagy kiterjedésű Natura 2000 területek - Hevesi-sík Különleges Madárvédelmi Terület, Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi Terület középfeszültségű oszlophálózatának szinte teljes madárbarát átalakítása, földkábelek fektetése). Ezek mellet ide sorolhatók a természetvédelmi területkezelést biztosító kezelési központok létrehozását támogató projektek, a területi őrzést és monitorozást szolgáló eszközpark fejlesztését támogató, valamint a környezeti nevelési valamint Natura 2000 bemutatási infrastruktúra kialakítását szolgáló pályázatok.

A több tucat projekten keresztül megközelítőleg 10 milliárd forint EU-s támogatás lehívásához segítette hozzá az igazgatóságot. 2011 és 2018. közötti időszakban a fenti projekteken túl a GINOP és a Norvég Alap, valamint a határon átnyúló pályázati kiírások természetvédelmi projektjeinek végrehajtását is segítette, és egyéb természetvédelmi kötődésű pályázatok megvalósításhoz is hozzá járult (Egri botanikus kert kialakítása.). A projektekhez kapcsolódó szakmai kiadványok aktív szerkesztője, terepi kimunkálója és ellenőrzője.

Munkabírása, energikussága, természetvédelem iránti elkötelezettsége 74 éves kora ellenére fiatalokat meghazudtoló. 2018-tól elvállalta a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnökségét, munkáját nagy lendülettel és lelkesedéssel végzi. Egyik első fő céljuk a Bükk-vidék Geopark megalakításának előkészítése, ennek érdekében a nevezési dokumentáció elkészítése és felterjesztése, a geo-értékek népszerűsítése érdekében végzett programszervezés, kiadványkészítés. Munkáját a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal szorosan összehangolva végzi. Ezen feladatok mellett számos más természetvédelmi tevékenység előkészítésében is részt vesz, mint például a bükki hagyományos gyümölcsfajták megmentését célzó program.

Aktív kapcsolatot ápol földtani természetvédelmi témával foglalkozó kutatókkal és kutató-intézetekkel, részt vesz a területen folyó kutatómunka szervezésében.

Sokoldalú, rendkívüli munkabírású, munkatársai elismerésével bíró kolléga, aki a földtani természetvédelem, a tájvédelem, a környezeti nevelés, a természeti értékek bemutatása valamint a természetvédelem népszerűsítése terén is jelentős eredményeket ért el. Mindemellett családszerető anyuka, lelkes, három unokáját erőn felül támogató nagymama.

Szakmaszeretete, embersége, példamutatása, utánpótlást nevelő tevékenysége számos fiatalt kötelezett el a természetvédelem és földtani értékmegőrzés mellett, többen közülük azóta a hazai természetvédelem aktív tagjai, illetve a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók-kutatók.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a természetvédelem ügyét.