Kollégánk elnyerte a A Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska Emlékdíjat 2019.11.14. 16:14

A 2019. október 8-i osztályülésen Molnár Zsolt, az MTA doktora, a kuratórium elnöke az Alapítvány kuratóriuma nevében öt kutatónak adta át az Emlékdíjat.

Az Alapítványt anyagilag megalapozó örökhagyó Zólyomi Bálint botanikus, ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának egykori osztályelnök-helyettese. Az 1995-ben létrehozott Alapítvány célja elsősorban az, hogy a „Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska Emlékdíj” létrehozásával jutalmazzák azokat a fiatalokat, akik Zólyomi Bálint akadémikus tudományterületein (növénytársulástan, ökológia, palinológia, florisztika, növényföldrajz, illetve természetvédelem) eredményesen tevékenykednek, ezzel is elősegítve tudományos munkájuk előrehaladását.

Kollégánk, Schmotzer András, a természetvédelemben dolgozó botanikus, Egerben és Debrecenben szerzett biológia szakos diplomát. Már egyetemistaként dolgozatot írt az erdőssztyepp-vegetációról. Később ezt az érdeklődését és precizitását kamatoztatva jutott el magyarországi viszonylatban is egyedülálló szintre az észak-tiszántúli területek növényzetének megismerésében. Kiemelten foglalkozik a Hevesi-sík és környéke, a Monor–Irsai-dombság, a Sajó–Hernád-sík és a Bükk-alja területének növényvilágával. A nagy elődök nyomdokain haladt, amikor Kitaibel Pál útinaplói vagy Zólyomi Bálint feljegyzései alapján – szó szerint – nyomozott a térségben, a még napjainkban fellelhető növényzet és növényfajok után. E munkái révén egyedülálló szakértőjévé vált az Északi-középhegység és az Alföld között húzódó széles hegylábperem növényzetének. Munkássága hiánypótló. A mezőgazdálkodás által elfoglalt tájban talán az utolsó lehetőség az észak-déli irányú növényzeti grádiensek kimutatására, az itt folyó törvényszerűségek felismerésére és bemutatására. Schmotzer András egyedülálló szakértelme révén országos jelentőségű programok állandó résztvevője. A hegylábi-hegylábperemi területek növényzetének kimunkálása révén fontos szerepe van nagy, országos összegzésekben, így az Atlas Florae Hungariae egyik társszerkesztője, a Nemzeti Atlasz növényzeti fejezetének társszerzője, illetve részt vett a Zólyomi Bálint-féle Magyarország vegetációtérképe aktualizálásában.

Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez!