Kitüntetés kollégánk részére 2018.04.23. 15:51

Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter a 2018. évi Föld Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott Korompai Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referensének a gerinctelen-zoológiai értékek felmérése és megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, különös figyelemmel a lepkefajokra, továbbá erdőtervezések, Natura 2000-es erdőterületek meghatározása területén kifejtett tevékenységére.


Korompai Tamás jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Szakterületén belül számos tudományos publikációt tudhat magáénak és a tudományos ismeretterjesztés terén is otthonosan mozog. A hazai lepkefuna védett és ritka fajainak felmérésével gazdagította ezen természeti értékekről alkotott ismereteinket. Aktívan szervezi és végzi élőhelyeik védelmét, kezelését, védetté nyilvánítását.

Szervezi az állatcsoporttal kapcsolatos kutatásokat, szakmai napokat, konferenciákat.

Munkája során folyamatosan képzi kollégáit, a természetvédelmi őrszolgálatot, melynek eredményeként számos védett, fokozottan védett valamint Natura 2000-es lepkefaj új állomány-adata került elő a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Kutatási eredményei jelentősen hozzájárultak lepkefajaink élőhely-igényeinek ismeretéhez. Az így kapott ismeretek nagymértékben hozzájárulnak ezen fajok valamint élőhelyeik hatékony védelméhez.

A tudását nem csak kollégáinak adja tovább, hanem a jövő nemzedékét is előszeretettel oktatja, ismeretterjesztő előadások, foglalkozások tartásával.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti ügyeinek szakmai véleményezésben jelentős koordináló és véleményező szerepet tölt be, aktívan részt vesz az erdőtervezések véleményezésében, munkájával jelentősen hozzájárul a védett és Natura 2000-es erdőterületek természeti értékeinek megőrzéséhez.

Mindezek mellett aktívan szerepet vállal élőhely-kezelési pályázatokban is.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság