Kitüntetés kollégáink részére 2021.07.07. 14:51

Dr. Nagy István agrárminiszter a Föld Napja alkalmából három kollégánkat részesítette kitüntetésben.


Pro Natura Díjat vehetett át Tóth László, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegységének vezetője.

Pro Natura Emlékplakett elismerésben részesült Bernáthné Szabó Gabriella a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Pályázatkezelési Osztály osztályvezetője.

Hegyi Tünde, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Gazdasági igazgatóhelyettese, főosztályvezetője, Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.Tóth László kimagasló színvonalon, hiánytalanul látja el feladatát, koordinálja a tájegységében folyó munkát. Tevékenysége a természetvédelem számos területére kiterjed a kutatómunkán keresztül a szemléletformálásig. Tájegységében számos országosan kiemelt program szervezésében és kivitelezésében vállalt és vállal úttörő szerepet (Hevesi-Sík ÉTT kialakítása, működtetése, biotikai monitoringja, a tájegység természeti értékeinek alapállapot-felmérése, vizes élőhely rekonstrukciók, biotikai adatbázis kialakítása, védett terület jelentős bővítése, több LIFE pályázat tájegységet érintő feladatinak szakmai lebonyolítása a fokozottan védett túzok, kékvércse, kerecsensólyom, szalakóta állományának megőrzése céljából, természetvédelmi területkezelés, őshonos haszonállat-génmegőrzés).

Munkájának köszönhetően a tájegységében zajló természetvédelmi tevékenység mellé széles körű társadalmi bázis is társult, a hatékony felvilágosító, tájékoztató tevékenységnek köszönhetően.

Hatékonyan menedzseli a területen folyó kutatási munkákat, valamint a kísérleti jelleggel beindított ÉTT biotikai monitoring kutatást. A területen folyó természetvédelmi és kutatási tevékenység kulcsszereplője. Szoros kapcsolatot tart kutatóintézetekkel (például Lechner Tudásközpont, Debreceni Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Ökológiai Kutatóközpont), kutatókkal, közös kutatási programokat koordinál. Tájegységében folyamatosan fogad gyakorlatosokat, diplomadolgozókat, PhD. ösztöndíjasokat, aktív szerepet vállalt-vállal a jelen és a közeljövő szakembergárdájának képzésében.

Kutató-szemléletformáló munkájához tartozik a tájegységében már több mint negyed évszázada folyó nyári kutatótábor valamint a minden évben megrendezett gyűrűző-tábor megszervezése, vezetése. E mellett állandó gyűrűzője a Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábornak.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon elsőként, a Dél-Hevesi Tájegységben indult el hatékony, térinformatikai alapokra helyezett biotikai adatbázis kialakítása és feltöltése, amely tevékenységnek elindítója volt és a munkában aktív irányító szerepet vállalt.

Tájegységében több vizesélőhely-rehabilitációs, tájrehabilitációs programot készített elő és koordinálta végrehajtását, a területen jelenleg egy KEHOP pályázatból megvalósuló természetvédelmi területkezelési központ szakmai kidolgozója és koordinátora.

Irányítása alatt igazgatóságunkon elsőként a Dél-Hevesi Tájegység területén indult el jelentősebb területi kiterjedésben a saját természetvédelmi területkezelési tevékenység a pusztai élőhelyek és állatfajok védelme érdekében, először a gyepkezelés-szántóföldi növénytermesztés területén, majd a legeltetéses állattartás területén. Irányításával zajlik a ma már közel 400 egyedet számláló őshonos magyar tájfajta, a magyar szürke szarvasmarha gulya fenntartása és gulyával történő gyepkezelési tevékenység.

A lakossággal, a társhatóságokkal, a tájegységben érintettekkel jó kapcsolatot tart. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítésnek első és második ütemét sikeresen vezényelte le.

Kollegialitása, emberi magatartása, munkabírása példaértékű munkatársai körében. Aktívan részt vesz a térség társadalmi életében, képviseli a természeti értékek megőrzésének fontosságát. Emberi magatartásával példa értékűen szolgálja a hazai természetvédelem ügyét, és annak széleskörű elfogadtatását.


***


Bernáthné Szabó Gabriella projekt koordinátorként, majd pályázatkezelési osztályvezetőként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi pályázatainak előkészítésében, megírásában és lebonyolításában, valamint az utánkövetésben és az ellenőrzésekben irányító szerepet vállalt és vállal. Jelentős szerepe van a BNPI sikeres pályázati tevékenységében, annak megszervezésében, a pályázatkezelési osztály munkarendjének kialakításában. Ellátja a projektekhez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat, a sajtó előtt a projektekkel összefüggő kérdésekben képviseli az igazgatóságot.

A BNPI pályázatainak sikereihez aktívan hozzájárul, mind az előkészítés, a kidolgozás, mind pedig a lebonyolítás és az utánkövetés során. A BNPI KEHOP, LIFE és LIFE+ valamint határon átnyúló (ETE-HUSK, Interreg) pályázatainak eredményességében kiemelkedő szerepe van, a részvételével előkészített pályázatok jelentős részét támogatásra alkalmasnak nyilvánították.

A természetvédelmi pályázatok sikeres végrehajtásával magas szinten szolgálja a Natura 2000 fajok és élőhelyek megőrzésének ügyét.

Jelentős szerepet vállal a pályázatok pénzügyi-adminisztrációs feladatainak ellátásában, szervezésében.

Irányítja az igazgatóságon futó közbeszerzéseket és a pályázatok egyéb beszerzéseit. Feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a projektek sikeres előrehaladásában, valamint a közbeszerzések eredményes lebonyolításában.

Pályázatkezelési osztályvezetőként fontos szerepet vállal kollégái betanításában, a munkafolyamatok megszervezésében és azok BNPI működési rendjébe illesztésében. Az általa ellátott feladat speciális jellege okán minden, a BNPI-n működő osztállyal kapcsolatban áll, vezető kollégáival kitűnő munkakapcsolatot alakított ki. Példaértékűen szervezi a BNPI projektjeiben részt vevő külső szállítókkal, kivitelezőkkel, szolgáltatókkal való kapcsolattartást, adminisztrációs ügyeik intézését.

A szakmájával összefüggő szakterületeken folyamatosan képzi magát, legyen szó pénzügyi-gazdasági, kormányzati tisztviselői, vagy pedig a természetvédelemmel összefüggő kérdésekről.

Előző munkahelyén, a miskolci zöld hatóságnál annak átalakításáig több mint tíz éven keresztül Természetvédelmi Osztályvezetőként dolgozott, az engedélyezési eljárások során már megismerhettük pontos, precíz munkavégzését, elhivatottságát. Munkájával magas szinten hozzájárult az illetékességi területén lévő természeti értékek megőrzéséhez.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.


***Hegyi Tünde pénzügyi és számviteli osztályvezetőként, majd gazdasági igazgatóhelyettesként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi, gazdasági, számviteli, üzemeltetési feladatok koordinálásában, lebonyolításában, irányító szerepet vállalt és vállal. Jelentős szerepe van a BNPI pénzügyi egyensúlyának megtartásában, az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingó- és ingatlanvagyon kezelésével, fenntartásával, értékének megőrzésével, gyarapításával, állagának védelmével, karbantartásával, felújításával, üzemeltetésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokban.

A BNPI pályázatainak sikereihez aktívan hozzájárul, így a pályázatok pénzügyi fedezetének összehangolásában, az önerő igények, áfa kifizetések egyéb pénzügyi vonatkozásainak biztosításában, az elszámolások és a felhasználások ellenőrzésében, gondoskodik azok számviteli nyilvántartásáról, a pályázatok pénzügyi fejezeteinek, költség-haszon elemzéseinek elkészítésében az igazgatóság likviditásának fenntartása mellett.

Igazgatóhelyettesként fontos szerepet vállal a tájegységek, osztályok közötti összehangolt munkafolyamatok megszervezésében és azok BNPI működési rendjébe illesztésében. Mind a vezető kollégáival, beosztottjaival kitűnő munkakapcsolatot alakított ki.

Munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása, mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.Munkájukat példamutató szorgalommal, szakmai elhivatottsággal végzik. Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk.