Igazságügy és természetvédelem 2019.04.18. 12:36

A nemzeti park igazgatóságok sokrétű feladatai között szerepel a működési területükön található élővilág megőrzése érdekében a védett fajokra és területekre vonatkozó jogszabályi környezet ismerete és érvényesítése.

hazai és nemzetközi jogszabályok formálják és alakítják azt a környezetet, ami lehetővé teszi természeti és környezeti állapotunk megőrzését.

Ebben a jogi környezetben a természetvédelmi kezelő, mint jogi személy vesz részt, ha a védett fajt, területet valamiféle sérelem éri. Az Igazgatóságok által működtetett természetvédelmi őrszolgálat jogosult és köteles eljárni, ha jogszabályba ütköző eseményt tapasztal. Ennek nagyon sok formája és változatos súlyossága lehet, függően attól, hogy mire és mennyire terjed ki az adott cselekmény. Időnként ezeket a jogi eseteket nem árt számba venni és a tapasztalatokat megosztani akár tudományos igényességgel is.

A Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztálya, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Tagozatával, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközponttal együttműködésben idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciát, Kecskeméten. A műhelytalálkozó küldetése volt, hogy kapcsolatot építsen és helyet biztosítson a természetvédelem gyakorlati és a gyakorlatot segíteni hivatott elméleti szakemberei számára.

A rendezvény témájának a középpontjában a természetkárosító tevékenységek, a jogkérdésekhez köthető területhasználati konfliktusok és a védett, fokozottan védett fajok pusztítása és károsítása, továbbá mindezek ökológiai és jogi következményei álltak.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontja adott helyet a rendezvények, ahol több nemzeti park igazgatóság természetvédelmi őre, aktív és évtizedes tapasztalatokkal bíró igazságügyi szakértők, tudományos szakemberek voltak jelen, hogy megosszák egymással a szakterületükön megtörtént jogi eseteket.

Néhány érdekes előadás a kétnapos rendezvényről: Szegélyhelyzetű területek élőhelyeit érintő konfliktusok, természetvédelmi szakértői működés tapasztalatai civil szervezetek oldaláról, ragadozómadár-mérgezések elleni harc, szarvasgombagyűjtés általi természetkárosítás, nehezen megközelíthető területek igazságügyi szakértői vizsgálata.

A rendkívül színes tapasztalatszerzési lehetőség a természetvédelmi őrszolgálat mindennapjai során elengedhetetlen, ami segíti munkánkat kellő pontossággal és odafigyeléssel végezni. A területen jelen lévő őrszolgálat nagy hangsúlyt fektet a természeti értékek megismerésére, ezáltal tudjuk, hogy egyes fajokat hol és mikor lehet megtalálni. Ezek az adatok szolgálnak alapjául a későbbi bizonyítási eljárásoknak is. Ma már GPS pontossággal lehet a védett növényfajokat egy ponttérképen ábrázolni, és a digitális fedvények helyrajzi szám alapján megmutatják, hogy hol, milyen védett fajjal találkozhatunk és ezáltal milyen védelmi tevékenységre van szükség.

A megelőzés fontosságát azonban nem elég hangsúlyozni, mert sosem tudhatjuk, mikor és milyen szemszögből van szükség az adatokra. Ilyen esemény kapcsán vált aktuálissá a pontos és szakszerű adatgyűjtés a Dél-hevesi Tájegységben. A térség nagyon mozaikos terület, szántó és gyep területek között fasorok, kisebb erdősávok esetleg erdőfoltok találhatóak, ahol szinte minden fának meg van a jelentősége, mert élőhelyet, táplálkozó helyet, fészkelési lehetőséget tud biztosítani a terület gazdag madárvilágának. Parlagi sasok, kerecsensólymok, szalakóták, kék vércsék adják alapját a madárvédelmi területnek, amelyeknek elengedhetetlen a fás vegetáció, ezért a tájegység próbál megtenni mindent ezek megóvása érdekében. Sajnos azonban az idei téli szezonban egyes erdőfoltokat nagyon súlyos természetkárosítás ért, ami évekre, évtizedekre befolyásolja az adott erdőfolt életét, ökológiai egyensúlyát. Helyi viszonylatban nagy területű és nagy mennyiségű illegális fakitermeléseket tapasztaltunk, amit közös összefogással a rendőrhatósággal sikerült felszámolni és az ügyeket a bírósági nyomozati szakaszba irányítani.

A nemzeti park szakemberei azon dolgoznak munkásságuk során, hogy a jogszabályban foglaltak szerint védelemre érdemes élőlényeket és élőhelyeket, minél természetesebb formában tudjuk megőrizni. Azonban az élőhelyvédelmi és madárvédelmi területeket ért természetkárosítások felszámolásában és helyreállításában térségi szerepvállalásra van szükség. Természeti környezetünk megóvása mindenki érdeke, a természeti sokféleségünk a jövőnk záloga.

Sasvári János
természetvédelmi őr