Álláspályázat - Erdőmérnök 2018.02.21. 16:30

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság álláspályázatot hirdet erdőmérnök munkakör betöltésére.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet


Erdőmérnök

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületeken folyó kezelések (beleértve a pályázati forrásból finanszírozott munkákat is) koordinálása, szakmai irányítása. Az erdőkezeléshez kapcsolódó tevékenységek folyamatos felülvizsgálata, általános és területhez kötődő javaslatok tétele és azok egyeztetése a szakmai osztályokkal. Az erdőkezeléshez kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítése, a kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárásokhoz szükséges szakmai támogatás biztosítása. Az erdőkezeléshez kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, bejelentések beadása. Az erdőkezelési tevékenységhez kapcsolódó bizonylatok elkészítésének figyelemmel kísérése, a Pénzügyi és Számviteli Osztályra havi rendszerességgel történő leadásának kontrollja. Az erdőkezelési tevékenységre vonatkozó éves-, és időszaki munkatervek, költségvetés terv, szakmai beszámolók, adatszolgáltatások, nyilvántartások elkészítése és rendszeres vezetése. Az erdőkezeléshez kapcsolódó mezőgazdasági-, és vidékfejlesztési támogatásokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, közreműködés az adatok feldolgozásában, a támogatási kérelem összeállításában, a beadásban és az ellenőrzésben, illetve a kifizetési kérelem benyújtásában. Az erdőkezelési tevékenység során képződő termékek értékesítésének ügyintézése (árajánlatok beszerzése, szerződések és elszámolások elkészítése, bizonylatok, nyilatkozatok biztosítása, beszerzése). A készletfelhasználás erdőrészletenkénti vezetése és felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú erdészeti végzettség (okleves erdőmérnök); Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Internet Explorer, Chrome; QGIS, ArcGIS, vagy Digiterra térinformatikai szoftverek felhasználó szintű ismerete
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Természetvédelmi erdőkezelési szakmai ismeretek, természetvédelmi erdőkezelésben szerzett szakmai tapasztalat, projekt lebonyolítói tapasztalat, angol nyelvismeret, erdőgazdálkodásban, vagy az erdészeti hatóságnál eltöltött szakmai gyakorlat, munkatapasztalat. a közigazgatás ismerete, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető nyújt, a +36 30-540-9667 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton BNPI titkárság részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.