Álláshirdetés - természetvédelmi őr 2019.03.28. 11:09

Igazgatóságunk természetvédelmi őri állást hirdet a Dél-Borsodi Tájegység Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetébe teljes munkaidőben, határozatlan időre.


Az ellátandó feladatkör megnevezése: Állami természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök és feladatok:
 • A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
 • Közreműködés az Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátásában: természetvédelmi területkezelés, vagyonkezelés, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, kutatás, pályázati közreműködés, kulturális örökség védelme, vadászat, bemutatás, oktatás.
 • Figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát, ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását
 • Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
 • Kapcsolatot tart a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, a térségi szereplőkkel, gazdálkodókkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
Jogállás: A jogállásra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Szakirányú végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, ArcGIS,)
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek való megfelelés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • Határozott fellépés
 • Jó kommunikációs készség
 • A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • Erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, vadászati, halászati ismeretek; ezen szakterületeken szerzett szakmai tapasztalat.
 • Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
 • Térinformatikai ismeretek
 • Terepjáró vezetési gyakorlat
 • Angol nyelvismeret
 • Hivatásos vadász állás betöltéséhez szükséges meglévő képesítés, vagy a képesítés megszerzésének vállalása.
 • A körzetben, vagy annak közelében rendelkezik tartózkodási hellyel, vagy ottani lakhatását más módon biztosítani tudja
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, és kezelhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 08.
A pályázat benyújtásának módjai:
- elektronikus levélben: titkarsag@bnpi.hu
- személyes leadással: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Sánc utca 6.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezei János tájegységvezető nyújt 2019. március 29. napjától. Tel: +36 30/349-5719

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott jelentkezőket felvételi bizottság személyes elbeszélgetés keretében hallgatja meg, melyen az iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratok eredeti példányait be kell mutatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bnpi.hu , www.kozigallas.hu