Álláspályázat - természetvédelmi őr (Mátra-és Tarna-Lázbérci Tájegység)

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a természetvédelmi őr (Mátrai és Tarna-Lázbérci Tájegység) munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő – heti 40 óra (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:

Mátrai- és Tarna-Lázbérci tájegység, Tarna-Lázbérci Csoport területe, a 4/7 természetvédelmi őrkerületben. Védett természeti terület a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet, az őrkerület Pétervására település központtal rendelkezik.

Feladatok:

Alapvető feladata a természeti értékek és területek, különös tekintettel a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése, az őrszolgálattal összefüggő természetvédelmi kezelési feladatok ellátása.

 • Figyelemmel kíséri a természeti értékek, területek és az élővilág állapotát, a védett természeti érték pusztulása, veszélyeztetése, a védett természeti területen észlelt természet- és környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket;
 • Ellátja a természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság kezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelmét, őrzését, megóvását, károsításuk megelőzése érdekében intézkedést tesz vagy kezdeményez;
 • Közreműködik a régészeti örökség védelmével kapcsolatos őrzési feladatok ellátásában;
 • Részt vesz a természeti értékek és területek felmérésében és monitorozásában;
 • Részt vesz az igazgatóság természetvédelmi célú területkezelési tevékenységében, különösen az erdő- és mezőgazdasági és vadgazdálkodási feladatok ellátásában;
 • Részt vesz az igazgatóság környezeti nevelési és ökoturisztikai feladatellátásában;
 • Ellátja a jogszabályokban meghatározott szabálysértési hatósági feladatokat. A halaszthatatlan intézkedéseket saját hatáskörben, a vonatkozó jogszabályi keretek között megteszi (pl. helyszíni bírságot szabhat ki, eljárást kezdeményez);
 • Szabálysértés, illetve bűncselekmény alapos gyanúja esetén bizonyítékokkal alátámasztott bejelentést tesz a BNP Igazgatóság felé a szükséges eljárások lefolytatása, illetve kezdeményezése érdekében, egyúttal értesíti az őrszolgálati felettesét;
 • Gondoskodik az elkobzott és a külön jogszabályban meghatározott esetekben – a lefoglalt természeti értékek, a jogsértő cselekménye elkövetéséhez használt eszközök felelős őrzéséről;
 • Egyéb, nevesítésre nem került feladatainak ellátása során tevékenységét, a hatályos jogszabályok, valamint a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatában foglaltak alapján látja el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • mobiltelefon
 • cafetéria juttatás
 • iskolakezdési támogatás
 • gyermeknevelési támogatás.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakmai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • maroklőfegyver vizsga;
 • közigazgatási jártasság;
 • jó problémamegoldó képesség;
 • jó kommunikációs képesség.

Elvárások:

 • felsőfokú szakirányú végzettség;
 • természetvédelmi elhivatottság;
 • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány;
 • szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek való megfelelés (pszichológiai és egészségügyi);
 • helyben lakás (Mátrai- és Tarna-Lázbérc Tájegység működési területe), vagy a helyben lakás megoldásának vállalása;
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód;
 • feladat és megoldás centrikus hozzáállás;
 • jó problémamegoldó képesség;
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, excel, térinformatika, GIS);
 • jó munkaszervezési képesség;
 • precizitás, pontosság, talpraesettség;
 • megbízhatóság, felelősségvállalás;
 • határozottság, magabiztos fellépés;
 • „B” kategóriás jogosítvány, saját autó használata, amíg a céges autó átadására sor nem kerül;
 • megfelelő fizikai állóképesség;
 • jó kommunikációs képesség;
 • idegen nyelv ismerete, készség szintű használata;
 • erdőkezeléssel és/vagy gyepkezeléssel kapcsolatos ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:

legkésőbb 2024. május 27. 16:00-ig beérkezőleg.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2024. június 1.

Az álláshellyel kapcsolatosan további információt az alábbi személyek nyújtanak:

 • Urbán László csoportvezető (30/349-5728)
 • Magos Gábor őrszolgálatvezető (30/349-1790)

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben Magos Gábor Osztályvezetőnek címezve: titkarsag@bnpi.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: természetvédelmi őr – Mátra és-Tarna Lázbérci Tájegység
Személyes leadással: Titkárság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Sánc utca 6.

Kapcsolódó

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

2023.04.19. 14:18
Vom 23. bis zum 28. Oktober waren wir in dem Kiskunság Nationalpark, der Nationalpark wurde im Jahr 1975 gegründet und liegt zwischen Donau und Theiß in der Mitte von Ungarn. Die beiden Freiwilligen Paul und Tristan absolvieren hier ihren Freiwilligendienst, wie Marei und ich sind sie auch mit dem Kulturweit Programm in Ungarn. Damit wir die diversen Landschaftsformen in Ungarn etwas besser kennen und verstehen lernen können, haben wir uns, so wie die Freiwilligen vor uns für ein gemeinsames Austausch Projekt entschieden. Während sich das bewaldete Bükk Gebirge durch verschiedene Karstformationen und Kalksteinberge auszeichnet, sind im Kiskunság Nationalpark verschiedene Steppen, Salzwiesen und Weiden vorzufinden. Beide Nationalparks sind also sehr unterschiedlich und in ihrer Biodiversität einzigartig, weshalb der Austausch eine spannende Lernmöglichkeit darstellt. An dem meisten Tagen waren wir mit Csaber einem der Ranger des Kiskunság Nationalparks unterwegs, dieser hat uns viel über die Artenvielfalt in Nationalpark erklärt. Die Puszta steppe bieten ein Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, so hatten wir das Glück an einem Tag great bustards (Großtrappen) zu sehen. Diese gehören mit einem Gewicht von bis zu 16 kg zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt. In den letzten zweihundert Jahren ging der Mitteleuropäische Bestand fast verloren, weshalb die Vögel heute besonders geschützt werden müssen. Weiterhin haben wir Common Hackberries (Amerikanischer Zürgelbaum) herausgerissen, diese aus Amerika importierte Pflanze stellt durch ihre rasante Verbreitung eine starke Gefährdung für die Artenvielfalt da. Die Lebensbedingungen im Nationalpark sind günstig für die Common Hackbeeries, so dass sie sich schnell weiterverbreiten können, weshalb ihr Bestand reguliert werden muss. Breitet sich eine invasive Pflanzenart zu weit aus und gefährdet die heimische Artenvielfalt, so wird eingegriffen. Würden sich die invasiven Pflanzen weiter ausbreiten und dann von einer Krankheit befallen werden, so wären direkt alle Pflanzen betroffen, aus diesem Grund soll die Artenvielfalt geschützt werden. Im Kiskunság Nationalpark durften aber auch viele andere spannende Erfahrungen machen, in der Waldhütte in welcher wir in der Woche unseres Aufenthalt gelebt haben, gab es keine Heizung, weshalb wir Holz gehakt haben um zu heißen, Trinkwasser gab aus Kanistern und zum Duschen haben wir ein Duschfeuer angemacht. Durch diese Erfahrung sind uns viele Privilegien noch einmal deutlich bewusster geworden und wir haben sie noch mehr zu schätzen gelernt. Die Erfahrungen im Kiskungság Nationalpark waren also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr bereichernd.
Tovább olvasom