Kaszálások bejelentése a Natura 2000, MTÉT területeken

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet előírja a kaszálás időpontjának nemzeti park igazgatóságok felé történő bejelentését, a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal.

Az Agrár környezetgazdálkodási program, valamely MTÉT tematikus előírás csoportjában résztvevő gazdálkodók, a gyepes tematikus előírás csoportok esetében, minden kaszálás tervezett időpontját, a szántó tematikus előírás csoportok vonatkozásában a július 31-e előtti kaszálások tervezett időpontját kötelesek a tevékenység megkezdése előtt 5 munkanappal írásban bejelenti a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnak.


A kaszálás tervezett időpontját a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén gazdálkodók az alábbi módokon nyújthatják be:

e-Papír szolgáltatás használatával: https://www.bnpi.hu/hu/hir/gyepteruleten-torteno-kaszalas-bejelentese

vagy

e-mailben: titkarsag@bnpi.hu

vagy

postai úton: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc út 6.

Javasoljuk, a mellékelt – letölthető – formanyomtatványok használatát a bejelentések során:

Bejelentő lap letöltése Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek kaszálásához (doc)

  • A formanyomtatvány első oldalának a kitöltésével az általános bejelentési kötelezettségeknek lehet eleget tenni. Ennél kérjük egyértelműen jelezni a terület Natura 2000 érintettségét és az MTÉT célprogramban való részvételt.
  • Ezen az oldalon kell megadni a bejelentő adatait, a MÁK által nyilvántartott ügyfél azonosítót, lakcímet, telefonos és/vagy e-mail elérhetőségét; továbbá a kaszálandó terület(ek)re vonatkozó, a táblázat fejlécében található adatokat.
  • Ezen adatok közül a legfontosabb a kaszálandó terület helyrajzi száma és a kaszálás tervezett ideje, valamint a gazda telefonos elérhetősége az esetleges kapcsolatfelvétel miatt.

Ha az adott gyepterületet évente többször is kaszálják, akkor minden egyes tevékenység előtt meg kell tenni a bejelentést. Fontos figyelembe venni, hogy a legelők tisztítókaszálása is kaszálásnak minősül, ezért ezt is be kell jelenteni!

  • A formanyomtatvány második oldalán található táblázat (Földhasználó nyilatkozata I.) a kaszálatlan sávokra vonatkozó kötelezettségtől való eltérés bejelentésére szolgál, erre akkor nyílik lehetősége a gazdálkodónak, ha a területen az inváziós gyomnövények elleni védekezés ezt indokolttá teszi. Ennek a táblázatnak a kitöltése csak ebben az esetben szükséges. Az inváziós növények fajlistáját a 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza.
  • Szintén a második oldalon található a Földhasználó nyilatkozat II., ebben a részben a gazdálkodó dátummal és aláírásával hitelesíti a bejelentésének valódiságát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy Igazgatóságunk a bejelentésben foglalt személyes adatait nyilvántartsa.
  • FONTOS: A bejelentőlap csak a második oldalon található aláírással ellátva teljes.

A területileg illetékes nemzeti park megállapításához pedig nagy segítséget nyújthat az interneten szabadon elérhető OKIR web alkalmazás.