Hegyeskő (SK)

4

Története, értéke

Hegyeskő (vulkáni komplexum): összetett vulkáni szerkezet Ajnácskő és Gortva-puszta között. Alkotóelemei a mélyen lepusztult gortvai maar, a Hegyes-kő neckje lapillikúppal, valamint a Nagyhegy és a Zaboda lávaár-maradványai. Legidősebbek a gortvai maar vulkáni üledékei, amelyeket a Hegyes-kő és Zaboda-kő közti völgy tár fel. Felszínre bukkannak itt a maar legalsó rétegei lecsúszott homokkőtömbökkel, tufabreccsával, lapilli tufával, vulkáni bombákkal és egy bazaltláva neckkel. Ettől nyugatra emelkedik ki a Hegyes-kő vulkánja. Csúcsán egy neck található, amely körül fennmaradt a lapillitufa kúp. A hegy északi és a déli lejtőjén lapilli tufából helyenként 10 m magasságot is elérő sziklák épülnek fel, amelyek a kráter körüli hatalmas tufagyűrű maradványai. Konečný V. és koll. (2004) feltételezik, hogy a Nagy-hegy és a Zaboda-kő bazaltjai a Hegyes-kő tűzhányójából délnyugat és kelet felé kiömlött lávaár maradványai. A Hegyes-kő bazaltjának radiometrikus kora 2,6 ± 0,22 millió év (Konečný, Lexa és Balogh 1999).

A helyszínhez jelenleg nem vezet jelölt ösvény.
Védelmi fokozat: 5, Természeti Rezervátum, Európai jelentőségű természeti terület része Cseres-hegység – erdei biotópusok.


Kapcsolódó