Bukovinkai Formáció (SK)

2

Története, értéke

A kavicsbányát 1966-ban nyitották Sátorosbánya községben. A Bukovinkai Formáció típuslelőhelye a Bükkrét melletti kavicsbányában található. A Cseres-hegység térségéből a tenger véglegesen visszahúzódott, az üledékképződést helyette szárazföldi folyóvízi, deltás, tavi vagy mocsaras környezet váltotta fel a széles tengerparti síkságokon. Néhány közeli tűzhányó ebbe a környezetbe savanyú vulkáni hamut hullatott, amelyből a jelenlegi riodácit tufa keletkezett. A kavicsbánya nyersanyagát kavics és homok képezi, melynek rétegei alsómiocéni megkövesedett fatörzsek maradványait is tartalmaznak. A kavicsbánya rétegtanilag a Bukovinkai Formációhoz tartozik. Mivel a nyersanyagfejtés jelenleg is zajlik, a kavicsbánya nem használható fel oktatási célokra. Előreláthatóan csak 2013 után lesz alkalmas ilyen típusú felhasználásra és a terület rendezésére, amikor a nyersanyagfejtés befejeződik.
A kavicsbányában jelenleg is folyik a nyersanyagfejtés, a helyszínhez mezei út vezet Sátorosbányából.
Védelmi fokozat: 2, Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet területe


Kapcsolódó