Álláspályázat - természetvédelmi őr

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc utca 6.) természetvédelmi őri állást hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegységbe (Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet) teljes munkaidőben, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidővel.

Az ellátandó feladatkör megnevezése:

természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyban

Jogállás

A jogállásra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, és kezelhetik
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. 12. 09.

A pályázat benyújtásának módjai:

 • elektronikus levélben a titkarsag@bnpi.hu e-mail címre
 • személyes leadással: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Sánc utca 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László tájegységvezető nyújt Tel: 30-349-5687

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott jelentkezőket felvételi bizottság személyes elbeszélgetés keretében hallgatja meg, melyen az iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratok eredeti példányait be kell mutatni.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. 12. 22.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.bnpi.hu , www.kozigallas.hu

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök és feladatok

 • A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
 • Közreműködés az Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátásában: természetvédelmi területkezelés, vagyonkezelés, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, kutatás, pályázati közreműködés, kulturális örökség védelme, vadászat, bemutatás, oktatás.
 • Figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát, ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását
 • Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
 • Kapcsolatot tart a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, a térségi szereplőkkel, gazdálkodókkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, valamint ArcGIS vagy egyéb térinformatikai szoftver készség szintű használata)
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek való megfelelés
 • Felsőfokú szakirányú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • Legalább egy, a Hevesi-síkon előforduló védett vagy természetvédelmi szempontból fontos fajcsoport magas szintű ismerete
 • Határozott fellépés
 • Jó kommunikációs készség
 • Mezőgazdasági, erdészeti, vízgazdálkodási, vadászati, halászati ismeretek; ezen szakterületeken szerzett szakmai tapasztalat.
 • Jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
 • Terepjáró vezetési gyakorlat
 • Angol nyelvismeret
 • A körzetben, vagy annak közelében rendelkezik tartózkodási hellyel, vagy ottani lakhatását más módon biztosítani tudja

Kapcsolódó