Álláspályázat - természetvédelmi őr

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna-Lázbérci Tájegység természetvédelmi őr munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

• Állami természetvédelmi őr kormányzati szolgálati jogviszonyban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
 • Közreműködés az Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátásában: természetvédelmi területkezelés, vagyonkezelés, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, kutatás, pályázati közreműködés, kulturális örökség védelme, bemutatás, oktatás.
 • Figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát, ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását
 • Közreműködik a Natura 2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
 • Kapcsolatot tart a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, a térségi szereplőkkel, gazdálkodókkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, valamint ArcGIS vagy egyéb térinformatikai szoftver készség szintű használata)
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • Legalább egy, a Mátrában előforduló védett vagy természetvédelmi szempontból fontos fajcsoport magas szintű ismerete
 • Határozott fellépés
 • Jó kommunikációs készség
 • Erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, vadászati, halászati ismeretek; ezen szakterületeken szerzett szakmai tapasztalat.
 • Jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
 • Terepjáró vezetési gyakorlat
 • Angol nyelvismeret
 • A körzetben, vagy annak közelében rendelkezik tartózkodási hellyel, vagy ottani lakhatását más módon biztosítani tudja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, és kezelhetik.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magos Gábor nyújt, a 06303491790-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3304 Eger, Sánc utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022 , valamint a munkakör megnevezését: természetvédelmi őr.
 • Elektronikus úton Magos Gábor részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott jelentkezőket felvételi bizottság személyes elbeszélgetés keretében hallgatja meg. Az iskolai végzettség és egyéb képzettséget igazoló okiratok eredeti példányát a meghallgatás keretében be kell mutatni.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó