Álláspályázat - projektmenedzser

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Pályázatkezelési Osztály

projektmenedzseri feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátja az Igazgatóság pályázati forrásokból megvalósuló projektjeinek előkészítését, megvalósítását, a pénzügyi források elszámolását.

Közreműködik az Igazgatóság beszerzéseinek, közbeszerzéseinek előkészítésében és lebonyolításában.

Ellátandó feladatok:

 • A beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés. Szerződések és azok módosításának előkészítése az igazgatóság hatályos szabályzatai, a törvényi előírások, valamint a pályázathoz kapcsolódó egyéb útmutatókban foglalt kritériumok alapján.
 • Az projektek menedzsmentjében való részvétel kapcsán a pályázatok előkészítése, elkészítése, megvalósítása, elszámolása, nyomon követése, adminisztrációja.
 • Projektek nyilvántartása, projektekkel kapcsolatos mindennemű beszámoló jelentés elkészítése, felügyelete, ellenőrzése.
 • Projektek pénzügyi, elszámolási feladatainak koordinációja.
 • A projektmenedzsment és az Igazgatóság természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési osztályainak, valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • Kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Minisztériummal.
 • Támogatási szerződések megkötésének, módosításának előkészítése, az előkészítés koordinációja.
 • A projektek zárását követően felmerülő feladatok ellátása, különösen az utánkövetési jelentések elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárások:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egyetemi, főiskolai szintű végzettség (közgazdasági, pénzügyi, műszaki, vagy természettudományi szakirány)
 • projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való jártasság
 • önálló, felhasználó szintű angol nyelvtudás
 • „B” kategóriás jogosítvány és személygépjármű vezetési tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excell),
 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság, együttműködési képesség, csapatban való munkavégzés,
 • pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodóképesség.
 • az 599/2021. (X.28) Kormányrendelet 2/A.§-nak való megfelelés (Covid elleni védőoltás megléte)

Előnyök:

 • Európai Uniós projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat
 • Európai Uniós projektekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete
 • egyéb projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat az oltottságról, tekintettel arra, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező védőoltás igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet alapján nem létesíthet kormányzati szolgálati jogviszonyt oltatlan személlyel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Bernáthné Szabó Gabriella, a Pályázatkezelési Osztály osztályvezetője

E-mail: szabog@bnpi.hu

Kapcsolódó