Álláspályázat - Pályázati referens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Pályázatkezelési Osztály pályázati referensi feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közreműködik az Igazgatóság beszerzéseinek, közbeszerzéseinek előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja az Igazgatóság pályázati forrásokból megvalósuló projektjeinek előkészítését, megvalósítását, a pénzügyi források elszámolását.

Ellátandó feladatok:

 • A beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés. Szerződések és azok módosításának előkészítése az igazgatóság hatályos szabályzatai, a törvényi előírások, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó egyéb útmutatókban foglalt kritériumok alapján.
 • Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályban és egyéb utasításokban előírt anyagok előkészítése, elkészítése, benyújtása, végrehajtása, ellenőrzése, nyomon követése, adminisztrációja során az érintett szervezeti egységek (így különösen: természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési), valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • Kapcsolattartás minden, a közbeszerzési eljárásokkal érintett szervezettel, különös tekintettel a közbeszerzést felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, valamint az igazgatóság felettes szerveivel.
 • Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban történő aktív részvétel. Ezen belül szerződések és azok módosításának előkészítése, illetve előkészítésük során a belső szervezeti egységek, valamint a külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • A projektek menedzsmentjében való részvétel kapcsán a pályázatok előkészítése, elkészítése, megvalósítása, elszámolása, nyomon követése, adminisztrációja.
 • Projektek nyilvántartása, projektekkel kapcsolatos mindennemű beszámoló jelentés elkészítése, felügyelete, ellenőrzése.
 • Projektek pénzügyi, elszámolási feladatainak koordinációja.
 • A projektmenedzsment és az Igazgatóság természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési osztályainak, valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • Kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Minisztériummal.
 • Támogatási szerződések megkötésének, módosításának előkészítése, az előkészítés koordinációja.
 • A projektek zárását követően felmerülő feladatok ellátása, különösen az utánkövetési jelentések elkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közbeszerzés, pályázatírás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közbeszerzési eljárásokban való jártasság
 • projektek lebonyolításához kapcsolódó ismeretek
 • önálló felhasználó szintű angol nyelvtudás
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excell),
 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság, együttműködési képesség, csapatban való munkavégzés,
 • pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodóképesség.
 • egyetemi, főiskolai szintű végzettség (közgazdasági, pénzügyi, műszaki, vagy természettudományi szakirány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat
 • Európai Uniós projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat
 • Európai Uniós projektekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete
 • egyéb projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bernáthné Szabó Gabriella nyújt, a 36/411-581/118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó