Álláspályázat - Pályázati referens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Pályázatkezelési Osztály pályázati referensi feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közreműködik az Igazgatóság beszerzéseinek, közbeszerzéseinek előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja az Igazgatóság pályázati forrásokból megvalósuló projektjeinek előkészítését, megvalósítását, a pénzügyi források elszámolását.

Ellátandó feladatok:

 • A beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés. Szerződések és azok módosításának előkészítése az igazgatóság hatályos szabályzatai, a törvényi előírások, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó egyéb útmutatókban foglalt kritériumok alapján.
 • Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályban és egyéb utasításokban előírt anyagok előkészítése, elkészítése, benyújtása, végrehajtása, ellenőrzése, nyomon követése, adminisztrációja során az érintett szervezeti egységek (így különösen: természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési), valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • Kapcsolattartás minden, a közbeszerzési eljárásokkal érintett szervezettel, különös tekintettel a közbeszerzést felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, valamint az igazgatóság felettes szerveivel.
 • Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban történő aktív részvétel. Ezen belül szerződések és azok módosításának előkészítése, illetve előkészítésük során a belső szervezeti egységek, valamint a külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • A projektek menedzsmentjében való részvétel kapcsán a pályázatok előkészítése, elkészítése, megvalósítása, elszámolása, nyomon követése, adminisztrációja.
 • Projektek nyilvántartása, projektekkel kapcsolatos mindennemű beszámoló jelentés elkészítése, felügyelete, ellenőrzése.
 • Projektek pénzügyi, elszámolási feladatainak koordinációja.
 • A projektmenedzsment és az Igazgatóság természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési osztályainak, valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása.
 • Kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Minisztériummal.
 • Támogatási szerződések megkötésének, módosításának előkészítése, az előkészítés koordinációja.
 • A projektek zárását követően felmerülő feladatok ellátása, különösen az utánkövetési jelentések elkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közbeszerzés, pályázatírás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közbeszerzési eljárásokban való jártasság
 • projektek lebonyolításához kapcsolódó ismeretek
 • önálló felhasználó szintű angol nyelvtudás
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excell),
 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság, együttműködési képesség, csapatban való munkavégzés,
 • pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodóképesség.
 • egyetemi, főiskolai szintű végzettség (közgazdasági, pénzügyi, műszaki, vagy természettudományi szakirány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat
 • Európai Uniós projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat
 • Európai Uniós projektekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete
 • egyéb projektek írásában, megvalósításában, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bernáthné Szabó Gabriella nyújt, a 36/411-581/118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó

2022/1. - 9. Tree studies

2022/1. - 9. Tree studies

2022.08.23. 15:57
Baumstudie[28.07.2022]Gemeinsam mit einer ungarischen Studentin haben wir in der letzten Zeit begonnen Bäume auf einer Weide zu tracken und nach einem ausführlichen Katalog zu beurteilen. Im Nationalpark sprechen wir immer von „Veteran Trees“, also besonders alten Bäumen. Bisher kann keiner Abschätzen wie viele es sind, es sind nur recht grobe Angaben von ca. 1000 Bäumen. Jedem Baum ist ein A4 Zettel gewidmet, auf dem erst Daten wie die Koordinaten, der lateinische Name und Maße wie z.B. die Höhe und der Umfang angegeben werden müssen. Für die Ermittlung der Höhe des Baumes wird eine Entfernung von 20m abgemessen. Von dort aus wird mit einem analogen Höhenmesser der Winkel zum Beginn des Stamms und der Winkel zum höchsten Teil der Baumkrone bestimmt. Die beiden Zahlen ergeben gemeinsam die Höhe. Danach kommen 36 Felder in denen unter anderem Angaben über Astlöcher, Kronen- oder Starkastabbrüche, Krankheits- oder Pilzbefall, Moos- und Flechtenvorkommen und Nester, die sich im Baum befinden. Zusätzlich kommen dann noch einmal 15 weitere Felder, wo z.B. nach anderen Bäumen in der direkten Umgebung gefragt wird. Die Aussagen, die wir über die Bäume treffen werden immer mit der Hilfe von für solche Studien angefertigte Kataloge getroffen. So sind in manchen Fällen verschiedene Bilder dargestellt und wir müssen entscheiden, welches dem untersuchten Baum am nächsten kommt. Zusammengefasst ist es eine sehr detaillierte Studie, weshalb wir am ersten Tag auch nur insgesamt 8 Bäume geschafft haben. Mit der Zeit wird man jedoch deutlich routinierter und muss nicht mehr alles erst im Katalog nachschlagen, wodurch die Arbeit deutlich schneller vorangeht. Insgesamt haben wir dennoch nur 60 von den ca. 1000 Bäumen tracken und beurteilen können.
Tovább olvasom