Álláspályázat - oktatási referens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály

Környezeti Nevelési Csoport

oktatási referens (kormánytisztviselő) munkakör betöltésére.


A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása és szervezése


A Környezeti Nevelési Csoport által ellátandó feladatok:

1. Természetismereti oktatási és ismeretterjesztési, szemléletformálási, környezeti nevelési, bemutatási tevékenységet végez.

2. Természetvédelmi és természetismereti célú oktatási, ismeretterjesztési, nevelési és bemutató programokat dolgoz ki és szervez.

3. Működteti az Igazgatóság erdei iskolai programját, ellátja az erdei iskolai programszolgáltatást és az erdei iskolai programok fejlesztését.

4. Részt vesz az Igazgatóság oktatóközpontjainak működtetésében.

5. Szervezi az Igazgatóság gyermektáborait, közreműködik az Igazgatóság természetvédelmi táborainak megszervezésében.

6. Szervezi az Igazgatóság természetismereti vetélkedőit és pályázatait.

7. Gondoskodik a módszertani anyagok, oktatócsomagok kidolgozásáról, a szemléltetőanyagok, kiadványok elkészítéséről, fejlesztéséről, az oktatási szakirodalom beszerzéséről.

8. Részt vesz az Igazgatóság kiadványainak elkészítésében, szerkesztésében, terjesztésében.

9. Koordinálja és végzi az Igazgatóság tanösvényeinek létesítését, működtetését, nyilvántartását, közreműködik azok fenntartásában.

10. Gondoskodik a terepgyakorlatok és a természetismereti versenyek szervezéséről.

11. Szervezi és ellátja a szakmai gyakorlatra érkező közép- és felsőoktatási hallgatók fogadásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat.

12. Szervezi és ellátja az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatokat.

13. Részt vesz a nemzeti értékek azonosítását, rendszerezését, megóvását szolgáló feladatokban, bekapcsolódik a települési és egyéb értéktárak munkájába.

14. Koordinálja és végzi az Igazgatóság környezeti nevelő képzéssel, akkreditált tanártovábbképzéssel, pedagógusok természetismereti továbbképzésével kapcsolatos feladatait.

15. Szervezi és ellátja az önkéntes tevékenységre érkezők fogadásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Környezeti nevelési, természetismereti oktatási feladatok ellátása.
 • Szakmai túravezetések szervezése és lebonyolítása, esetenként hétvégi munkabeosztással.
 • Közoktatásban, szakképzésben (szakmai gyakorlatok, iskolai közösségi szolgálat), felnőtt képzésben való részvétel.
 • Kapcsolatot tart a szakterületét érintő oktatási, tudományos és társadalmi hazai és nemzetközi szervezetekkel.
 • Szakterületét érintő pályázatokban való részvétel, azok szakmai menedzsmentje.
 • Közreműködik az igazgatóság egyéb természetvédelmi kezelési feladataiban.
 • Feladatkörében szakmai iránymutatást/segítséget nyújt az egyéb szervezeti egységek, tájegységek részére a szakterületi és működési területi feladatellátást illetően.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, valamint ArcGIS vagy egyéb térinformatikai szoftver készség szintű használata)
 • az 599/2021. (X.28) Kormányrendelet 2/A.§-nak való megfelelés (Covid elleni védőoltás megléte)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógiai végzettség
 • szakmai tapasztalat
 • tárgyalóképes angol nyelvtudás


Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • Precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség
 • Magas szintű problémamegoldó képesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat az oltottságról, tekintettel arra, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező védőoltás igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet alapján nem létesíthet kormányzati szolgálati jogviszonyt oltatlan személlyel


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiválasztott pályázók személyes- vagy videóinterjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Kozma Attila, a Környezeti Nevelési Csoport csoportvezetője: kozmaa@bnpi.hu

Kapcsolódó