Álláspályázat

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság álláspályázata.


Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztiki és Környezeti Nevelési Osztály Geoparki csoport Bükk-vidék Geopark szakmenedzser feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátja az igazgatóság Bükk-vidék Geoparkkal kapcsolatos fejlesztéseinek, projektjeinek menedzsmentjét

Ellátandó feladatok:

Feladataként szervezi és részt vesz a Bükk-vidék Geopark természeti és kulturális értékeinek megismertetésével kapcsolatos programok kidolgozásában és végrehajtásában valamint az ismeretterjesztő tevékenységben. Angol és magyar nyelvű, a Bükk-vidék Geopark kulturális értékeihez köthető ismeretterjesztő cikkeket készít. Menedzseli a Bükk-vidék Geopark létesülő új, nagyközönségnek szóló honlapját. A Bükk-vidék Geoparkkal kapcsolatos megkeresések ügyében ügyintézés angol és magyar nyelven. Menedzseli és szerkeszti a Geoparki közösségi média felületeket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az aspiráns Bükk-vidék Geopark menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, többek között:

Ellátja az UNESCO Globális Geopark cím megszerzésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a Geopark működésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Részt vesz a szakmai feladatok menedzsmentjében és végzésében.

Közreműködik az igazgatóság egyéb természetvédelmi kezelési feladataiban.

Közreműködik az igazgatóság ökoturisztikai, kommunikációs, PR és környezeti nevelési tevékenységében.

Feladatkörében szakmai iránymutatást/segítséget nyújt az egyéb szervezeti egységek, tájegységek részére a szakterületi és működési területi feladatellátást illetően.

Kapcsolatot tart a földtudományi értékekre alapozott térségfejlesztésben érdekelt társadalmi szereplőkkel (szervezi az együttműködést):

• a BNPI működési területén működő geopark(ok) munkaszervezeteivel;

• hazai és nemzetközi geoparkok munkaszervezeteivel;

• a hazai és nemzetközi irányító szervezetekkel (Magyar Geopark Bizottság; Európai Geoparkok Hálózata – EGN; a Nemzeti Geoparkok Globális Hálózata – GGN; Globális Geopark Hálózat Szövetsége – Global Geoparks Network Association; UNESCO);

• egyéb szakmai szervezetekkel (oktatási intézményekkel, közművelődési intézményekkel, turisztikai desztinációs menedzsmentekkel);

• önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel;

• gazdasági szereplőkkel, vállalkozókkal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú geográfus/geológus/vidékfejlesztési szakirányú végzettség,

• • tárgyalóképes angol nyelvtudás,

• • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Turisztikai végzettség, további nyelv ismerete,

• • pályázatírásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság,

• Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,

• Precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség,

• Magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz • motivációs levél • végzettséget igazoló iratok másolata • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes- vagy videóinterjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Szádeczky Kornélia Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály osztályvezetője szadeczkyk@bnpi.hu


Kapcsolódó