Álláspályázat - gerinces zoológiai referens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Természetmegőrzési Osztály

Élővilágvédelmi Csoport

gerinces zoológiai referensi feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Gerinces zoológiai feladatok ellátása és szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gerinces zoológiai feladatok tekintetében a szakterülete különösen kiterjed a madarak fajaira.

Szakterületét érintő pályázatokban való részvétel, azok szakmai menedzsmentje.

Közreműködik az Igazgatóság egyéb természetvédelmi kezelési feladataiban.

Feladatkörében szakmai iránymutatást/segítséget nyújt az egyéb szervezeti egységek, tájegységek részére a szakterületi és működési területi feladatellátást illetően.

Kapcsolatot tart a szakterületét érintő oktatási, tudományos és társadalmi hazai és nemzetközi szervezetekkel

 • az Igazgatóság működési területén működő madármentő szervezetekkel, intézményekkel;
 • hazai és nemzetközi madártani munkaszervezetekkel;
 • egyéb szakmai szervezetekkel (oktatási intézményekkel, közművelődési intézményekkel);
 • önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel;
 • gazdasági szereplőkkel, vállalkozókkal.

Szakmai segítséget nyújt az Igazgatóság működési területén lévő önkormányzatok természetvédelmi feladatainak ellátáshoz.

Szakterületét illetően hazai és nemzetközi szakmai megbeszéléseken, konferenciákon vesz részt, azokon az Igazgatóság álláspontját képviseli.

Közreműködik a szakterületét érintően az Igazgatóság oktatási, ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységében.

Ellátandó feladatok:

 1. Végzi és koordinálja az Igazgatóság gyakorlati madárvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit, kapcsolatot tart az együttműködési megállapodással rendelkező közreműködő partnerekkel.
 2. Madártani ügyekkel összefüggő szakértői feladatok ellátása.
 3. A fokozottan védett madárfajok fészkelőhelyein elrendelt korlátozások kezdeményezése és intézése az Igazgatóság működési területén.
 4. Elektromos légvezetékek ügyeivel összefüggő szakértői feladatok ellátása és koordinálása.
 5. Adatszolgáltatást végez az Igazgatóság működési területén a kezelési, tervezési feladatokhoz megkeresés alapján a természetvédelmi élővilágvédelmi szempontok érvényesítése érdekében.
 6. Részt vesz az Igazgatóság természetvédelmi szakvéleményeinek, szakmai állásfoglalásainak, engedélyezési, hatósági, szakértői feladatainak szakirányú előkészítésében, elkészítésében, azok szakterületéhez kapcsolódó véleményezésében.
 7. Koordinálja és végzi a szakterületét érintő konfliktuskezelési gyakorlati feladatokat, valamint közreműködik azok hatósági szakértői feladataiban.
 8. Koordinálja az Igazgatóság zoológiai kutatásait a szakterületét érintő csoportok és fajok esetében; az Igazgatóság más szervezeti egységeivel együttműködve a kutatások szakmai, terepi és infrastrukturális előkészítése, segítés, szakmai irányítása.
 9. Végzi és koordinálja szakterületére vonatkozó fajmegőrzési programok előkészítését, végrehajtását.
 10. Szakterületét érintően együttműködik a védett állat kártételének megelőzése, valamint csökkentése érdekében – jogszabályban meghatározott körben – a területileg illetékes természetvédelmi hatóságokkal.
 11. Koordinálja és elvégzi a madárvédelmi tevékenységek során feltárt szakmai-tudományos szempontból jelentős értékek megőrzésének és védelmének előkészítését.
 12. Végzi és koordinálja a Natura 2000 madárfajoknak az Igazgatóság működési területére vonatkozó az Európai Bizottság által kiadott adatbázisának feltöltését, adatainak felülvizsgálatát, az országjelentéshez szükséges adatszolgáltatást.
 13. Közreműködik a Natura 2000 területekkel kapcsolatos gerinces zoológiai szakterületi szakmai feladatokban.
 14. Felügyeleti, szakmai irányító szervek és felettesei utasításának megfelelő szakmai beszámolókat, jelentéseket készít a szakterületét érintő kérdéskörökben.
 15. Koordinálja és végzi az országos madár felmérések az Igazgatóságra vonatkozó adatgyűjtési, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettséggel járó feladatait.
 16. Közreműködik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel kapcsolatos szakterületét érintő szakmai feladatokban.
 17. Kapcsolatot tart fenn társadalmi szervezetekkel, tudományos kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel a legújabb tudományos ismeretek megismerése, természetvédelmi kezelési eredmények megismertetése érdekében.
 18. Szakterületét érintően részt vesz az Igazgatóság beruházásainak, felújításainak, valamint karbantartási tevékenységének természetvédelmi szakmai előkészítésében és ellenőrzésében.
 19. Ellátja a szakterületéhez tartozó beszerzésekkel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a szakterületéhez tartozó szerződéseket.
 20. Madármentő állomás működtetésének felügyelete, fajvédelmi raktár kezelése.
 21. Szakterületét illetően végzi az élő természeti értékek megőrzését célzó pályázatok figyelését, a Pályázatkezelési Osztály koordinációjában részt vesz a pályázatok szakmai anyagának összeállításában, a projektek szakmai irányításában és ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szakirányú felsőfokú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, valamint ArcGIS vagy egyéb térinformatikai szoftver készség szintű használata)
 • az 599/2021. (X.28) Kormányrendelet 2/A.§-nak való megfelelés (Covid elleni védőoltás megléte)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Idegen nyelv középfokú ismerete
 • Pályázatírásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • Precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség
 • Magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Nyilatkozat az oltottságról, tekintettel arra, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező védőoltás igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet alapján nem létesíthet kormányzati szolgálati jogviszonyt oltatlan személlyel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes vagy videó interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Holló Sándor, a Természetmegőrzési Osztály osztályvezetője (hollos@bnpi.hu).

Kapcsolódó