Álláspályázat - erdészeti referens

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Területkezelési és Birtokügyi Osztály Saját Erdő Kezelési Csoport erdészeti referensi feladatokat ellátó kormánytisztviselő munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3304 Eger, Sánc u. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Sajáterdő kezelési feladatok ellátása és szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületen folytatott természetvédelmi erdőkezelési, erdőgazdálkodási tevékenység szakmai irányítása és végrehajtása
 • A tájegységekkel, valamint az érintett szervezeti egységekkel összehangoltan az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületek és ehhez kapcsolódó tevékenységi körök esetében az erdőkezelés tervezési, irányítási, végrehajtási és ellenőrzési, adminisztrációs feladatainak ellátása
 • A természetvédelmi erdőkezelés hatásainak vizsgálata (erdőszerkezeti vizsgálatok, védett fajok állományainak felmérése, állományváltozásainak megfigyelése) a Természetmegőrzési Osztállyal és a tájegységekkel együttműködve
 • Az Igazgatóság természetvédelmi erdőkezelési tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázatok megtervezése, benyújtása és végrehajtása

Ellátandó feladatok:

 • Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületeken folyó erdőkezelések (beleértve a pályázati forrásból finanszírozott tevékenységeket is) koordinálásában, szakmai irányításában és végrehajtásában való együttműködés.
 • Az erdőkezeléshez kapcsolódó tevékenységek folyamatos felülvizsgálata, általános és területhez kötődő javaslatok tétele és azok egyeztetése a szakmai osztályokkal.
 • Az erdőkezeléshez kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítése, a kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz szükséges szakmai támogatás biztosítása.
 • Az erdőkezeléshez kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, bejelentések beadása.
 • Az erdőkezelési tevékenységhez kapcsolódó bizonylatok elkészítésének figyelemmel kísérése, a Pénzügyi és Számviteli Osztályra havi rendszerességgel történő leadásának kontrollja és végrehajtása.
 • Az erdőkezelési tevékenységre vonatkozó éves-, és időszaki munkatervek, költségvetés terv, szakmai beszámolók, adatszolgáltatások, nyilvántartások elkészítése és rendszeres vezetése.
 • Az erdőkezeléshez kapcsolódó mezőgazdasági-, és vidékfejlesztési támogatásokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, közreműködés az adatok feldolgozásában, a támogatási kérelem összeállításában, a beadásban és az ellenőrzésben, illetve a kifizetési kérelem benyújtásában.
 • Az erdőkezelési tevékenység során képződő termékek értékesítésének ügyintézése (árajánlatok beszerzése, szerződések és elszámolások elkészítése, bizonylatok, nyilatkozatok biztosítása, beszerzése).
 • A készletfelhasználás erdőrészletenkénti vezetése és felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szakirányú felsőfokú (okleves erdőmérnök) végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Internet Explorer, Chrome szoftverek készségszintű használata, térinformatikai szoftverek (például QGIS, ArcGIS, vagy Digiterra) felhasználó szintű ismerete;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatírásban szerzett tapasztalat
 • Természetvédelmi erdőkezelési szakmai ismeretek
 • Természetvédelmi erdőkezelésben szerzett szakmai tapasztalat
 • Projektek benyújtásában-végrehajtásában szerzett tapasztalat
 • Tárgyalás szintű angol nyelvismeret
 • Erdőgazdálkodásban, vagy az erdészeti hatóságnál eltöltött szakmai gyakorlat, munkatapasztalat
 • A közigazgatás ismerete, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • Precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség
 • Magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére a titkarsag@bnpi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes vagy videó interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Dudás György általános igazgatóhelyettes (dudasgy@bnpi.hu).

Kapcsolódó