Ajánlattételi felhívás -Térképes kiadvány

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark valamint a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató térképes kiadvány elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark valamint a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató térképes kiadvány elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Egy-egy kiadvány, amely a Novohrad-Nógrád Geopark illetőleg a Bükk-vidék Geopark kiemelt értékeit mutatja be térképen, fotókkal és rövid ismertető szöveggel.

A pályázó feladata 2 db A2 méretű kétoldalas térképes kiadvány készítése, melynek egyik oldalán a Bükk-vidék Geopark/Novohrad-Nógrád Geopark látnivalói (24-30 db fénykép és ismertető szöveg), másik oldalán a látnivalók és tanösvények hivatkozással (pl. számmal) jelölt térképi ábrázolása (7. sz. melléklet szerint).

A tematikus térképek az alaptérképből vezetendők le. Kivágat: a Bükk-vidék Geopark teljes területe és a Novohrad-Nógrád Geopark (NNG) térképe esetében a NNG magyar és szlovákiai területe (a szükséges térinformatikai állományt az ajánlatkérő biztosítja, shp fájl formájában).

Feladat: Szerkesztés, arculattervezés, a topográfiai alaptérkép és térképfedvényeik elkészítése, szerzői-felhasználói jogok rendezése, tördelés, fordítás (angol, szlovák, lengyel nyelvekre) teljes nyomdai kivitelezés.

Nyomdai előkészítés, kivitelezés –A/2 méret, 405 x 555 mm, 4x hajtva, 4+4 szín, 130 g matt műnyomó papír, egyik oldal térkép, másik szöveg+kép

A térképet 4 nyelven – magyar, angol, lengyel és szlovák – szükséges elkészíteni. A fotókat és a szöveget magyar nyelven a Megbízó biztosítja, a fordítás az Ajánlattevő feladata.

Mennyiség: 4900 példány, azaz 2100 db Bükk-vidék Geopark, 2800 db Novohrad-Nógrád Geopark térképből.

Bükk-vidék Geopark térképből 900 db magyar 400 db szlovák, 400 db angol és 400 db lengyel nyelven.

Novohrád-Nógrád Geopark térképből: 1100 db magyar, 900 db szlovák, 400 db angol és 400 db lengyel nyelven.

Információk az alaptérkép elkészítéséhez:

Alaptérkép elkészítése: Közigazgatási jellegű, út- és vasúthálózattal, település alaprajzokkal, erdőborítással, vízrajzzal, georeferálva (WGS’84), szintvonal hálózattal

Védett fedvények 3 kategóriában (NP, TK, TT) valamint a fokozottan védett területek illetve NATURA2000 területek jelölése.

Fedvények

Tanösvények vonalas és a kiemelt helyszínek pontszerű ábrázolása.

A helyszínek térképi rögzítése megadott EOV koordináták alapján, a képaláírások megjelenítése magyar, szlovák nyelven.

Az A2 felületre az alaptérkép mellett a sűrűbb információt tartalmazó területek külön kiemelésre kerülnek (2-3 kiemelt tanösvény-térkép mindkét kiadványon).

Képaláírások megjelenítése magyar, szlovák, angol és lengyel nyelven. Minden térképen a saját nyelvén legyen feltüntetve a képaláírás.

3. A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.)

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének tervezett dátuma: 2022. április 29.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: forint

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022. április 4. 10.00 óra.

10. Ajánlatok bontása:

2022. április 4. 10.00 óra.

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);

- Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;

- Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;

- Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;

- Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;

- Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;

- Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.

- A mellékletek közül az ajánlattételi lap, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.

- A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

12. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

13. Egyéb információk:

- Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.

- Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.

- Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.

- Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

- Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

- Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu

- Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.


Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/T9w7tTinbUrIB...

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

6. Térképek

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/hrIW7602kxH434k

7. Térkép minta

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/P7d6nkpJlC7na...