Ajánlattételi felhívás - rövidfilm elkészítésére

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Bükk-vidék Geopark geológiai, biológiai és főbb kultúrtörténeti látnivalóit bemutató rövidfilm elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Bükk-vidék Geopark geológiai, biológiai és főbb kultúrtörténeti látnivalóit bemutató rövidfilm elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi helyszínekkel:

 1. Lillafüred, Anna- és Szt. István-barlang, Palotaszálló
 2. Bükk-fennsík, Zsidó-rét
 3. Balla-barlang
 4. Szeleta-barlang
 5. Szalajka-völgy, Fátyol-vízesés
 6. Vöröskő-völgyi alsó időszakos forrás
 7. Szomolyai kaptárkövek
 8. Szarvaskő, Vár-hegy
 9. Bélkő és apátsági templom
 10. Siroki Vár-hegy és Bálvány-kövek
 11. Bálvány - északi útbevágás (perm-triász határvonal)
 12. Bükkszenterzsébet, Nagy-kő
 13. Sály, Lator-vár
 14. Bánhorváti, Damasa-szakadék
 15. Upponyi-szoros, Lázbérci-tározó

Ajánlatkérő igénye szerint további, max 5 látnivalóval egészítheti ki a fenti helyszíneket, amelynek részletei a vállalkozási szerződésben kerülnek rögzítésre.

Technikai jellemzők:

 • film időtartama: kb 10 perc
 • felbontás: legalább 3840 x 2160 pixel, UHD (4K)
 • képarány: 16:9
 • képkocka sebessége: 25 fps
 • az elkészült film bitrátája legalább 50 Mbit/s
 • zene – jogdíjmentes
 • professzionális narráció
 • feliratozás angol és szlovák nyelveken vagy narrátorozás angol és szlovák nyelveken
 • drónfelvétel, timelapse
 • animáció: térképes, földtörténeti

A szakmai tartalmi szöveget az Ajánlatkérő biztosítja.

Cél: A Bükk-vidék Geopark geológiai öröksége népszerűsítésének és megőrzésének javítása, a geológiai örökség nemzetközi jelentőségének megértését szolgáló ismeretátadás és élmény

Célcsoport:

 • természettudományi ismeretekre nyitott, geológiai, biológiai, kultúrtörténeti ismeretek iránt érdeklődök
 • magyar, szlovák és nemzetközi természetkedvelők

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült. Felhívjuk Ajánlatkérő figyelmét, hogy jelen ajánlatkérés nem minősül a BNPI részéről kötelezettségvállalásnak. A vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele ajánlatkérés tárgyaként meghatározott projekttevékenység támogató által történő elfogadása és ezáltal támogatásból való finanszírozása.

3. A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.)

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének dátuma: 2022. június 22.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022. május 11. 16.00 óra

10. Ajánlatok bontása:

2022. május 12. 8.00 óra

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.
 • Referenciamunkák benyújtása az alábbi feltételekkel:

- legalább 10 perces természetfilm magyarországi helyszínekről (WILDLIFE felvételekkel élőhelyek- és fajokról, geológiai képződményekről)

- a referenciafilm tartalmazzon animációt és videógrafikát (ábrák, térképek)

12. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

13. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást
 • Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Kapcsolódó