Ajánlattételi felhívás - pilot tréning

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Bükk-vidék Geopark területén pilot tréning komplex megszervezésére és lebonyolítására az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóanAz ajánlatkérő pályázatot hirdet a Bükk-vidék Geopark területén pilot tréning komplex megszervezésére és lebonyolítására az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Bükk-vidék Geopark területén pilot tréning komplex megszervezésére és lebonyolítására az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Ajánlattevő feladata:

Cél és célcsoport: 2-2 napos képzések turisztikai szolgáltatók, pedagógusok és szakemberek részére, helyi vállalkozók és diákok részére, hogy bővítsék szolgáltatásaikat és ismereteiket.

Résztvevők: Helyszínenként max. 15 fő.

A pilot training tervezett helyszínei:

1. Eger-Felsőtárkány térség.

2. Lillafüred-Répáshuta-Bükkszentkereszt térség

Tervezett program: Helyszínenként 2 nap (összesen 4 nap) elméleti oktatás (geotudományok, biológia, régészet-kultúrtörténet 1-1 nap) és terepi bemutatás (1-1 nap).

Az Ajánlattevő a tréningek időpontjáról egyeztetni köteles az Ajánlatkérővel.

Az elméleti és gyakorlati képzést geológus, biológus és régész vezeti. A pilotképzés célja, hogy a jelentkezők részletesen megismerjék a Bükk-vidék Geopark területén jellemzően 1 napos túrákkal bejárható terület földtani, biológiai és kultúrtörténeti értékekben gazdag területeit.

Szükséges oktatási segédanyagok készítése (előadások ismeretanyaga), térképes túravezető (a túra helyszínéről ismertető) magyar és szlovák nyelven való készítése.

I. helyszín: Felsőtárkány térsége - Nyugati kapu Látogatóközpont

1. nap: Elméleti oktatás

Tematika:

A Bükk földtani felépítése, kialakulása, a felszínformák és jelentésük (3x60 perc)

 • A Bükk-hegység kialakulása, földtani felépítése
 • A Bükk-hegység felszínformái
 • Felsőtárkány és térsége földtani értékei

A Bükk-hegység élővilága (1x60 perc)

 • A Bükk hegység élővilága, az élő természet kiemelt értékei Felsőtárkány és térségében

Régészet, kultúrtörténet (2x60 perc)

 • Az ember a Bükkben – őskortól napjainkig
 • Felsőtárkány és térsége régészeti és kultúrtörténeti értékei

2. nap: Vezetett túra

 • Felőtárkányi-tó;
 • Kő-tár;
 • Kő-közi tanösvény;
 • Vár-hegyi tanösvény

II. helyszín: Bükkszentkereszt térsége, Geopark vendégház

1. nap: Elméleti oktatás

Tematika:

A Bükk földtani felépítése, kialakulása, a felszínformák és jelentésük (3x60 perc)

 • A Bükk-hegység kialakulása, földtani felépítése
 • A Bükk-hegység felszínformái
 • Bükkszentkereszt és térsége földtani értékei

A Bükk-hegység élővilága (1x60 perc)

 • A Bükk hegység élővilága, az élő természet kiemelt értékei Felsőtárkány és térségében

Régészet, kultúrtörténet (2x60 perc)

 • Az ember a Bükkben – őskortól napjainkig
 • Bükkszentkereszt és térsége régészeti és kultúrtörténeti értékei

2. nap: Vezetett túra

 • Üveghuta Múzeum;
 • Kilátó;
 • Bagoly-hegy gerinc;
 • Fehér-kő;
 • Lillafüred

A költségek magukban foglalják a tréning meghirdetésével, a szükséges képzési anyagok elkészítésével, a térképes idegenvezetéssel, a két dokumentum szlovák nyelvre történő fordításával és a képzések végrehajtásával kapcsolatos összes kiadást és a főétkezések költségét (összesen 4 napra).

3. A teljesítés helye:

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.) és a programhelyszínek.

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének tervezett dátuma: 2022. május 31.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.

8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022. április 22.

10. Ajánlatok bontása:

2022. április 25.

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

12. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038


13. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást

Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu

Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/be6jyVvRSQ61L...

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó