Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Interaktív tanösvény kialakítása a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet Interaktív tanösvény kialakítása a SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

A nyertes pályázó feladata Rejteki tanösvény - Nagy kör 2 állomásán, valamint a Rejteki Kis kör 5 pontján - geológiai, kultúrtörténeti értékeinek bemutatása interaktív elemekkel. A Rejteki Nagy kör esetében a Rejteki kőfülkéhez és a Balla barlanghoz 1-1 interaktív tábla készítése. A 2,3 km hosszú Rejteki Kis kör tanösvény 5 helyszínére a Bükk jellemző kőzeteit és felszínalaktani formáit, hidrogeológiai jelenségeit bemutató interaktív elemek elkészítése grafikai munkával. A Vállalkozó feladata továbbá a táblák leszállítása a BNPI Rejteki Kutatóházához. A szöveges tartalmat (tábla címe, szöveges rész) a Megrendelő biztosítja.

Interaktív elemek helye és műszaki tartalma (1. sz. mellékletben található térkép, valamint a 2. sz. mellékletben, a Szakmai műleírás alapján):

I. Nagy kör - Rejteki kőfülke (EOV X 763297; EOV Y 303187)

Gyűrt rétegek mentén kialakult kőfülke, pleisztocén kitöltéssel, ősmaradványokkal, ősemberi kőeszközökkel.

Ezen a helyszínen az éghajlat változásával átalakuló állat és növényvilágot, illetve az ember jelenlétét szeretnénk bemutatni.

Például: interaktív döntött felületű tábla és panoráma forgató grafikus megjelenítéssel.

II. Nagy kör - Balla-barlang (EOV X 760616; EOV Y 301350)

A barlang bejáratában jól megfigyelhető a kőzet rétegzettségének hatása az üreg kialakulására.

Barlangképet (mélységérzet ábrázolásával) és kirakható barlangi életképet gondoltunk az ősemberek idejéből, például: kirakó, puzzle.

III. Rejteki Kis kör - Agyagpalába mélyülő felsőszakasz jellegű völgy (EOV X 762844;EOV Y 303512)

Itt a változatos, karsztos és aprózódásos felszínformák bemutatását tervezzük.

Például: memóriajáték, tartószerkezettel interaktív elemekkel háromszög alapú hasábforgatóval

IV. Rejteki Kis kör - Katavorta – váltóforrás (EOV X 762524; EOV Y 303437)

A váltóforrás száraz időszakban a felszíni vizeket vezeti le a mészkő belsejébe, csapadékban gazdag időszakokban pedig, amikor a víztározó-rendszer telítődik, a víznyelő, mint a rendszer túlfolyója, forrásként működik.

A fent leírt folyamatot kívánjuk bemutatni.

Például: Víznyelőbarlang működésének bemutatása harmonikaszerű interaktivitással.

V. Rejteki Kis kör - Rombarlangok bemutatása (EOV X 762751; EOV Y 304064)

Rombarlangot, vagy sziklakaput szeretnénk nagyobb méretű térbeli formaként bemutatni.

Például: forgatható „rombarlangrészekből” álló alakzat kb 100 cm magas, 60 cm széles (a 12.-13. ábrákhoz hasonlóan)

VI. Rejteki Kis Kör - Bükk jellemző kőzeteinek bemutatása (EOV X 762877; EOV Y 303654)

A forgató feletti táblán egy jellemző geológiai szelvénnyel, amin megkereshetők a bemutatott kőzetek.

Például: Interaktív tábla tartószerkezettel kőzetek bemutatása – a forgatható rész feletti táblán jellemző bükki rétegsort ábrázoló szelvény, ahol jelezhetők az egyes kőzetek.

VII. Rejteki Kis Kör – Víznyelőbarlang (EOV X 762643; EOV Y 303799)

Olyan interaktív részt szeretnénk, amely bemutatja a barlangban a vízszint emelkedését, süllyedését (3D) és persze egy szép barlangot is, az itt előforduló cseppkőformákkal.

Például: Interaktív tábla tartószerkezettel, cseppkövekkel ahol a cseppkőelnevezéshez odahúzható a cseppkő.

Az interaktív táblákon a kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátását a „Visibility guide” c. 2021.03.01-én megjelent módosított útmutatóban leírtak alapján kell elvégezni Ajánlattevőnek, mely elérhető a www.skhu.eu honlapon.

3. A táblákkal szemben elvárt műszaki megoldások (3. sz. melléklet)

a) Fenyő tartószerkezet

A tartószerkezetek gyalult fenyőből készülnek, csapolt, csavarozott és ragasztott kötéssel.

A tartószerkezetek magassága tető nélkül 1850 mm

A tartószerkezetek szélessége 1250 mm

A tartószerkezet belső mérete 1050 X 750 mm

Információs pvc felület mérete 700 X 1000 mm

Tetőszerkezet:

tető magassága 30 cm

A két keretállás a függőleges tartóhoz csavarkötéssel kapcsolódik az oszlop végén kialakított 5/5 cm-es kivágathoz3 db 50 X 50 mm keresztmetszetű gyalult fenyő keretállás, melynek alapja 700 mm, magassága 300 mm.

Héjazat: 1500 X 150 X 22 mm méretű 2 cm szélességben egymásra illesztett gyalult fenyő csavaros rögzítéssel. A héjazat mindkét végét 20/50 mm-es szegő lécekkel le kell zárni.

A táblákat tartó (fogadó) zártszelvény mérete 1200 X 40 X 60 X 3 mm

Lambéria keret: 40 X 30 mm-es gyalult fenyő gérbe vágva.

Mérete 1110 x 810 mm

Információs pvc tábla kerete: gyalult fenyő gérbe vágva.

Mérete 1040 x 740 mm

Függőleges 9X9 cm és vízszintes 9x9 cm tartószerkezet gyalult fenyő, csapolt és ragasztott kötésekkel.

Információs felület hátsó borítása 14 mm vastag lambéria.

Felületkezelés: a faszerkezet teljes felületén 3 réteg vízbázisú vastag lazúr.

Fogadó és fa tartószerkezet rögzítése tartónként 2 db 10/150 kapupánt csavarral történik, zárt anyával.

b) Információs felület

Az információs felület mérete 700 X 1000 mm, anyaga 10 mm vastag habosított műanyag lemez. (Palfoam). Ez a felület hordozza az információs tartalmat. A felületek egyik része csak grafikákat tartalmaz, másik része a grafikus elemek mellett interaktív elemeket tartalmaz.

c) A nyomtatás

Nyomathordozó:

vinyl (kültéri élettartam 5 év.)

Nyomat:

A color nyomtatás vízbázisú (környezetbarát)

festék felhasználásával történik vinyl alapanyagra.

d) Felületvédelem

A nyomatot 80 µm vastagságú, UV álló, 5 év élettartamú kültéren is alkalmazható matt fóliával kell védeni. A fóliának bírnia kell a -30°C – +60°C közötti hőmérsékleteket.

A táblákat a keretbe helyezés előtt a nyomattal ellátott oldalon 45 fokban 2 mm szélességben meg kell marni.

e) Az információs felületek rögzítése:

Az információs felületeket a tartószerkezet hátfalához elölről kell rögzíteni egy erre a célra készített fenyő keret segítségével. (Abban az esetben, ha a tábla interaktív elemeket tartalmaz a hátfal előtt megfelelő távolságban elhelyezett 3X2 cm-es vak kerethez kell rögzíteni az információs felületet.) A rögzítő keret alapesetben profilszélességű 3X2 cm, mérete 1040 X 740 mm. A keret belső oldalába 12/12 mm-es falcot kell marni és ebbe kell elhelyezni az információs felületet. A kereteket 8 db 4/30 vagy 4/35-ös facsavarral kell a tartószerkezethez rögzíteni.

A keretléc vastagságát mindig az információs felület rétegvastagsága határozza meg. (pl. ha a rétegek 30 mm vastagok 40 X 30 mm-es keretet kell készíteni 32 X 12 mm falccal).

4. A teljesítés helye (a fenti feladatok az alábbi helyszínhez kapcsolódnak):

Bükk-vidék Geopark – Rejteki Kis- és Nagykör tanösvények

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Az interaktív elemek szöveges tartalmát az Ajánlatkérő adja át, a grafikai anyagokat Ajánlattevő/Vállalkozó készíti el, azok benyújtása egyeztetésre folyamatos.

Az interaktív bemutatási elemek elkészítésének, leszállításának határideje: 2022.05.05.

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

6. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az elkészült dokumentáció e-mailen kerül megküldésre az ajánlattevőnek
 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: FORINT.
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

8. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legkedvezőbb áru ellenszolgáltatás.

9. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság, vagy elektronikus úton az alábbi e-mailen: a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

10. Az ajánlattételi határidő:

2022.02.04.

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat (HUF);
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns (HUF);
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget (HUF);
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (a mellékelt nyilatkozatban). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékelt nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírva

12. A projekt ismertetése

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

13. Egyéb információk

 • Az árajánlat tartalmazza a gyártáson kívül, az elemek helyszínre szállításának költségét.
 • Garancia: Az elkészített, leszállított eszközökre 5 év teljeskörű garanciát kér az Ajánlatkérő a nem rongálásból és eltulajdonításból származó károk esetében.
 • Amennyiben a szerződés teljesítése során alvállalkozók bevonása válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást: Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu

14. Mellékletek:

o Térkép

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/DkLdCw7FDgVfp...

o Szakmai műleírás

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/ze481zzxaLG6c...

o Műszaki tartalom

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/mTjktQmZLmoIl...

o Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

o Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

o Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

o Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

Kapcsolódó