Ajánlattételi felhívás - brossúra

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark, valamint a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató brossúra elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal: egy-egy kiadvány a Novohrad-Nógrád Geopark/Bükk-vidék Geopark kiemelt értékeit bemutató információs grafikát és a legfontosabb helyszínek képeit jeleníti meg külön-külön.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel: 36/411-581

Fax: 36/412-791

Ügyintéző: Havasi Andrea pályázati referens

E-mail: projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu


2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet a Novohrad-Nógrád Geopark valamint a Bükk-vidék Geopark főbb látnivalóit bemutató brossúra elkészítésére az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, „Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség” című projekthez kapcsolódóan az alábbi tartalommal:

Egy-egy kiadvány a Novohrad-Nógrád Geopark/Bükk-vidék Geopark kiemelt értékeit bemutató információs grafikát és a legfontosabb helyszínek képeit jeleníti meg külön-külön.

A pályázó feladata 2xA4 méretű 220 x 615 mm kétoldalas brossúra készítése (az A4 lap rövid oldala hosszabbodik meg a másik A4 méretű lappal), melynek egyik oldalán a Bükk-vidék Geopark/Novohrad-Nógrád Geopark kiemelt látnivalói (24 db fénykép és képaláírás), másik oldalán a látnivalók hivatkozással (pl. számmal) jelölt térképi ábrázolása jelenik meg, a 7. sz melléklet, mint minta szerint.

A brossúrát 2 nyelven – magyar és szlovák – szükséges elkészíteni. A fotókat és a magyar nyelvű szöveget az Ajánlatkérő biztosítja.

A kiadvány paraméterei: 2xA/4 –es méret 220 x 615 mm, 2 oldal, 4+4, szín, 130 g/m2 matt műnyomó papír, 8 hajtás (harmonika) az oldalak felosztása: 55+55+62.5+62.5+70+70+77.5+77.5+85 mm

Mennyiség: összesen 4300 példány, 2200 db Bükk-vidék Geopark, 2100 db Novohrad-Nógrád Geopark brossúra.

Bükk-vidék Geopark brossúrából: 1800 db magyar 400 db szlovák nyelven.

Novohrád-Nógrád Geopark brossúrából: 1500 db magyar, 600 db szlovák nyelven.

Az árajánlat az alábbi feladatokat tartalmazza:

Nyomdai előkészítés az Ajánlatkérőtől kapott, szerkeszthető szakmai tartalom (fényképek, képaláírások) alapján.

Szakmai tartalom szerkesztés, műszaki szerkesztés, tördelés, digitális próbanyomat készítés, majd nyomdai kivitelezés, továbbá Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítás.

Az ajánlattevő feladata az alaptérkép elkészítése: Közigazgatási jellegű, út- és vasúthálózattal, település alaprajzokkal, erdőborítással, vízrajzzal, georeferálva (WGS’84).

Védett fedvények 3 kategóriában (NP, TK, TT) valamint a fokozottan védett és NATURA2000 területek jelölése.

Az alaptérkép a teljes 2xA4 a legnagyobb szélességet figyelembe véve tölti ki a kiadvány egyik oldalát (Nógrádi kb. 220x240 mm, Bükki kb. 220x250 mm) minta szerint.

A térképek szerkesztése, a helyszínek térképi rögzítése megadott EOV koordináták alapján, a képaláírások megjelenítése magyar, szlovák nyelven.

A tematikus térképek az alaptérképből vezetendők le. Kivágat: a Bükk-vidák Geopark teljes területe és a Novohrad-Nógrád Geopark (NNG) térképe esetében a NNG magyar és szlovákiai területe (a szükséges térinformatikai állományt az ajánlatkérő biztosítja, shp fájl formájában).

A fordítás az Ajánlattevő feladata.

3. A teljesítés helye:

A vállalkozó telephelye és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye (3300 Eger, Sánc utca 6.)

4. A szerződés meghatározása:

vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A feladat teljesítésének tervezett dátuma: 2022. április 20.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama alatt ajánlattevőnek rendelkezésre állást kell biztosítani.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: forint
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet.
 • A nyertes ajánlattevő a munka befejezése után egy számlát nyújthat be.

Ajánlatkérő az SKHU/1902/4.1/038 azonosító számú, Szlovák-magyar geoturisztikai partnerség című projekt keretében támogatásban részesült, így jelen beszerzési eljárás nyomán létrejött szerződést a megrendelő a projekt keretében nyújtott támogatásból finanszírozza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

a legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás.


8. Az ajánlat benyújtásának, módja, címe:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén, az igazgatói titkárság vagy az ajánlattételi idő rövidségére való tekintettel e-mailen a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu címeken.

9. Az ajánlattételi határidő:

2022. március 23. 10.00 óra.

10. Ajánlatok bontása:

2022. március 23. 10.00 óra.

11. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő adatait (név, cím, adószám, telefonszám, e-mail);
 • Egyesület, alapítvány esetén alapító okiratot;
 • Az ajánlat tárgyát, amelyben szerepel a „SKHU/1902/4.1/038” megnevezés;
 • Az ajánlatra vetített nettó vállalási díjat;
 • Az ajánlatra vetített ÁFÁ-t, amennyiben releváns;
 • Az ajánlatra vetített bruttó összköltséget;
 • Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni (Nyilatkozat: alvállalkozó bevonásáról). Amennyiben alvállalkozó bevonása történik majd, úgy az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozóval kötött szerződést (melyben szerepel a megállapodás összege) és a kifizetésre vonatkozó dokumentumokat köteles megküldeni az ajánlatkérő részére.
 • A mellékletek közül az ajánlattételi lapot, a nyilatkozatok közül az ajánlattevőre vonatkozót (cég esetén az átláthatósági, egyéni vállalkozó esetén az öregségi nyugdíjról szólót), hiánytalanul kitöltve és aláírva.
 • A jogosultságra, csődeljárásra és köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

12. A projekt ismertetése:

A projekt tartalma az alábbi linken elérhető: https://www.bnpi.hu/hu/palyazat-2/szlovak-magyar-geoturisztikai-partnerseg-slovak-hungarian-geotouristic-partnership-skhu190241038

13. Egyéb információk:

 • Amennyiben alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
 • Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevővel közösen dolgozza ki.
 • Kérjük, hogy ajánlatukat a projektiroda@bnpi.hu és a titkarsag@bnpi.hu e-mail címekre is küldjék meg.
 • Tekintettel az ún. zöld beszerzésre, ajánlatkérő az ajánlati felhívást csak elektronikusan küldi meg az ajánlattevőknek, ezáltal is csökkentve a projekt papírfelhasználását.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • Jelen eljárásban sem részajánlatot, sem alternatív ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
 • Amennyiben további kérdése merülne fel az ajánlattétellel kapcsolatban, úgy az alábbi kollégáktól kaphat további tájékoztatást
 • Havasi Andrea: 30/523-1472; havasia@bnpi.hu
 • Az Ajánlattételi lap nem hiánypótolható dokumentum, ezért kérjük a dokumentum letöltését és feltétlen megküldését.

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/be6jyVvRSQ61L...

2. Átláthatósági nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/sAGES38WLiNyFuk

3. Öregségi nyugdíjról szóló nyilatkozat:
https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/QSKJZX7BcwYV70f

4. Nyilatkozat (alvállalkozó bevonásáról)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/20EST5QVa7yAYfs

5. Nyilatkozat (jogosultság, csődeljárás, köztartozás)

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/lMvMKpHK9vVIgpd

6. Térképek

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/hrIW7602kxH434k

7. Brossúra minta

https://owncloud.bnpi.hu/index.php/s/dSpHCFyCceAtx...

Az ajánlattételi felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján is elérhető, www.bnpi.hu főoldalon az Aktuális Felhívások alatt.

Kapcsolódó