A Mátra természeti értékei - Rajz- és fotópályázat általános iskolás diákoknak - meghosszabbított beadási határidővel

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a „Kapu a Mátra kincseihez” című KEHOP pályázatához kapcsolódva rajz- és fotópályázatot hirdet általános iskolás diákoknak.

A pályázat témája: A Mátra természeti értékei

A pályázat célja: A tanulók kirándulásaik során fedezzék fel, ismerjék meg és vizuális alkotásokkal, képi megjelenítési képességük révén örökítsék meg a Mátra különös és egyedi természeti és kulturális értékeit: növény- és állatvilágát, védett és Natura 2000 területeit, felszíni vizeit (patakok, tavak, tározók), forrásait, természetes sziklaképződményeit, a Mátravidék települési és építészeti hagyományait.
A Mátra természetvédelmi értékekben gazdag hegyvidéki terület. Védett természeti területek (középhegységi erdők különböző típusai, erdősztyepprétek, lápok), Natura 2000 madárvédelmi terület és változatos élőhelyekkel rendelkező Natura 2000 természetmegőrzési területek találhatók itt. A Mátra vulkáni szerkezete mellett megfigyelhetők a hegységben található ércesedések nyomai, és a térségre jellemző sziklaképződmények.
A rajzokat és fotókat az alábbi témákról lehet elkészíteni:

1. A Mátra élővilága

2. Kirándulás a Mátrában


1. kategória: rajzpályázat

A Mátra élővilágának, a jellemző mátrai tájnak, tájrészletnek, sziklaalakzatoknak az ábrázolása képben, szabadon választott technikákkal, eszközökkel (pasztellkréta, színes ceruza, filctoll, tempera, akvarell, grafikai és egyéb technikákkal). A gyerekek jelenítsék meg a mátrai kirándulásaik emlékeiket és az itt megszerzett ismereteiket, a látott érdekesebb állatokat, növényeket.

2. kategória: fotó pályázat

A diákok a kirándulásaik során keressék fel a Mátra jellemző helyeit, természeti és kultúrtörténeti értékeit és készítsenek fotót oly módon, hogy a tereptárgyak, emlékek igényesen legyenek a képbe komponálva.

Kategóriák

1. kategória: rajzpályázat alsó és felső tagozatos általános iskolások számára
2. kategória: fotópályázat alsó és felső tagozatos általános iskolások számára
Egy tanuló mindkét kategóriában indulhat, azonban kategóriánként csak egy pályaművel nevezhet.

A pályamunkák formai követelményei

A rajzpályázatra beküldött alkotás szabadon választott technikákkal, eszközökkel készülhet, azonban mérete ne haladja meg az 50x70 cm-t.

A pályamunkák beküldésének módja

A rajzokat postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni az alábbi címre: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc u. 6. A fotópályázat munkáit e-mailben kérjük a következő címre: szucse@bnpi.hu
A küldemény tartalmazza:
• a pályamunka címét,
• a tanuló nevét,
• a tanuló életkorát,
• a tanuló osztályát,
• az általános iskola nevét,
• a felkészítő tanár nevét.

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2019. október 31.
A határidőn túl postára adott pályamunkákat nem értékeljük!

Díjazás

Az eredményhirdetés során a két kategória (rajzpályázat, fotópályázat) 1-3. helyezettje részesül díjazásban, az alsó és felső tagozat pályaműveit külön értékeljük. A pályázat eredményét a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.bnpi.hu) fogjuk közzétenni. A legszebb, legszínvonalasabb alkotásokból kiállítást rendezünk.
1. díj: két éjszakás hosszú hétvége a szüleiddel és testvéreiddel a Répáshutai Vendégházban, díjmentes belépővel a Szent István-barlangba.
2. díj: családi belépő az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és Bemutatóhelyre
3. díj: családi belépő a lillafüredi Anna-barlangba

A pályázatért felelős személy, elérhetősége
Szűcs Erzsébet, email: szucse@bnpi.hu, tel.: 30/884-9251

Kapcsolódó